Gwreiddio Cynaliadwyedd o'r Cychwyn Cyntaf.

Mae Cynaliadwyedd yn rhan o'n hyfforddiant sefydlu gorfodol i staff Prifysgol Abertawe. Cynhelir sesiynau sefydlu bob tymor ar gyfer ein haelodau staff newydd.

Yn ystod yr hyfforddiant sefydlu, mae ein Tîm Cynaliadwyedd yn ymdrin â'r pynciau canlynol:

  • Ein Polisi Cynaliadwyedd
  • Targedau'r System Rheoli Amgylcheddol o ran ynni, carbon, gwastraff a dŵr
  • Rolau a chyfrifoldebau staff o fewn ein System Rheoli Amgylcheddol
  • Cyfleoedd i staff gyfrannu at gynaliadwyedd drwy ein rhaglen SWell.

Rydym hefyd yn cynnal hyfforddiant sefydlu i'n myfyrwyr sy'n ymdrin â'r pynciau uchod a hefyd:

  • Cyfleoedd i fyfyrwyr gyfrannu at gynaliadwyedd, h.y. Y Wobr Gynaliadwyedd, cyfranogiad myfyrwyr yn SWell a gwirfoddoli ym maes cadwraeth.

Gallwch ddarganfod mwy trwy glicio ar y ddolen isod a lawrlwytho ein sioe sleidiau sefydlu Cynaliadwyedd neu trwy gysylltu â ni.