Coronafeirws: y diweddaraf

CYFLEOEDD HYFFORDDIANT YM MAES CYNALIADWYEDD

Mae ein Tîm Cynaliadwyedd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant sy'n addas ar gyfer grwpiau o randdeiliaid gwahanol, gan gynnwys staff academaidd, technegol, gweinyddol a chymorth, myfyrwyr ôl-raddedig, contractwyr ac ymwelwyr.

Pa gyrsiau hyfforddiant sydd ar gael?

Mae cyrsiau sefydlu'r Brifysgol a chyrsiau sefydlu Colegau/Unedau Gwasanaeth Proffesiynol yn cynnwys elfennau o Gynaliadwyedd. Mae hyfforddiant mwy arbenigol, sy'n cael ei gynnig gan y tîm yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd yn y Labordy
  • Rheoli Rhestrau Stoc Cemegol (Quartzy)
  • Cadwraeth a Diogelu'r Amgylchedd ar y Campws
  • Trosolwg o'r System Rheoli Amgylcheddol
  • Rheoli Amgylcheddol ar gyfer Uwch-reolwyr
  • Ymwybyddiaeth o Wastraff ac Ailgylchu
  • Hyrwyddwr Teithio
  • Hyfforddiant Arwain Teithiau Beicio
  • Cynaliadwyedd ar gyfer Staff Cysylltiol

Sut mae cadw lle ar gwrs?

Cliciwch ar y ddolen isod i weld rhestr lawn o gyrsiau hyfforddiant a gwybodaeth am gadw lle.

Beth os nad yw'r cyrsiau a drefnwyd yn addas i mi?

Os nad yw'r sesiynau a drefnwyd yn diwallu eich anghenion, cysylltwch â'r Tîm Cynaliadwyedd am gyngor pellach.

Tri aelod o staff yn glynu nodiadau ar wal ac yn cael cyfarfod Rhestr o gyrsiau hyfforddi