Cyfleoedd hyfforddiant ym maes cynaliadwyedd

Mae ein Tîm Cynaliadwyedd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant sy'n addas ar gyfer grwpiau o randdeiliaid gwahanol, gan gynnwys staff academaidd, technegol, gweinyddol a chymorth, myfyrwyr ôl-raddedig ac israddedig, contractwyr ac ymwelwyr.

Pa gyrsiau hyfforddiant sydd ar gael?

Mae cyrsiau sefydlu'r Brifysgol a chyrsiau sefydlu Cyfadrannau/Unedau Gwasanaeth Proffesiynol yn cynnwys elfennau o Gynaliadwyedd. Mae hyfforddiant mwy arbenigol, sy'n cael ei gynnig gan y tîm yn cynnwys:

Cyffredinol:

  • Cadwraeth a Diogelu Amgylcheddol ar y Campws
  • Trosolwg o'r System Rheoli Amgylcheddol
  • Ymwybyddiaeth o Wastraff ac Ailgylchu
  • Hyrwyddwr Teithio
  • Hyfforddiant Arwain Teithiau Beicio

Yn benodol i labordai:

  • Rheoli Rhestrau Stoc Cemegol (Quartzy)
  • Labordai cynaliadwy
  • Gwastraff Labordai

Sut mae cadw lle ar gwrs?

Cysylltwch â'ch Swyddog Amgylchedd lleol i drefnu sesiwn hyfforddiant ar eich cyfer chi/neu eich maes.