Sicrhau dyfodol cynaliadwy drwy ddatblygu gwybodaeth a sgiliau

Trwy gynnig cysylltiadau cryf ar draws y Brifysgol, rydym yn ymrwymedig i roi’r wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i’n staff a’n myfyrwyr i greu dyfodol mwy cynaliadwy.

Mae codi ymwybyddiaeth o fentrau cynaliadwyedd a lles, rhannu ein cyflawniadau, cynnig amgylchedd byw a gweithio cynaliadwy a hyrwyddo a datblygu Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ESDGC) oll yn bethau y gallwn eu gwneud i wreiddio cynaliadwyedd ar draws ein campysau.

Cliciwch ar y dolenni isod i ganfod y gwaith rydym yn ei wneud i sicrhau bod gan ein staff a’n myfyrwyr yr wybodaeth a’r offer y mae eu hangen arnynt i gynnwys cynaliadwyedd ym mhob agwedd ar fywyd campws. Gallwch gael mwy o wybodaeth am ein rhaglen ymgysylltu â myfyrwyr, y Wobr Gynaliadwyedd, drwy glicio ar y ddolen ‘Ymgysylltu â Myfyrwyr’. Os hoffech wybod mwy am SWell, ein rhaglen ymgysylltu â staff, cliciwch ar y ddolen ‘Ymgysylltu â Staff’.