Pam mae gennym System Rheoli Amgylcheddol?

Mae ein System Rheoli Amgylcheddol yn ein galluogi i reoli ein cyfrifoldebau amgylcheddol, gan gynnwys cydymffurfiaeth, risgiau, effeithiau ac argyfyngau.

Drwy’r system hon, gallwn reoli ein heffeithiau ar yr amgylchedd mewn meysydd megis defnydd o adnoddau, cynhyrchu gwastraff, rheoli allyriadau, bioamrywiaeth, teithio, adeiladu ac adnewyddu a chaffael cynaliadwy.

Drwy ISO14001:2015, mae ein System Rheoli Amgylcheddol wedi'i hachredu gan y Sefydliad Safoni Rhyngwladol (ISO). Mae ISO14001:2015 yn ein helpu i greu System Rheoli Amgylcheddol effeithiol ac mae'n rhoi sicrwydd i'n cwsmeriaid, ein staff a rhanddeiliaid eraill ein bod yn ystyried ac yn monitro ein heffeithiau'n ofalus.

Pwy sy'n gyfrifol am ein System Rheoli Amgylcheddol?

Rydym i gyd yn gyfrifol am effeithiau'r Brifysgol ar yr amgylchedd:

  • Mae Uwch Dîm Arweinyddiaeth yr Brifysgol yn darparu arweinyddiaeth ynghylch y System Rheoli Amgylcheddol
  • Mae ein Tîm Cynaliadwyedd yn rheoli'r system ac yn cefnogi staff y Brifysgol gyda'u cyfrifoldebau o ran y System.
  • Mae gan yr holl staff yng Nghyfadrannau'r Brifysgol ac Unedau Gwasanaeth Proffesiynol y Brifysgol gynlluniau gweithredu lleol sy'n gysylltiedig â'r System Rheoli Amgylcheddol.

Rydym yn gweithio'n agos gyda staff ym mhob rhan o'r sefydliad i ddatblygu a gweithredu ein System Rheoli Amgylcheddol. Rydym yn disgwyl i'r holl staff gefnogi ein gwaith drwy weithredu a hyrwyddo gweithdrefnau gweithrediadol newydd y System Rheoli Amgylchedd ac arfer amgylcheddol gorau.

Mae mwy o wybodaeth am ein System Rheoli Amgylchedd ar gael ar fewnrwyd y staff.

Students viewing laptop
Aerial view of Bay Campus
Staff making notes in meeting