Sut gallaf fod yn fwy cynaliadwy yn fy labordy?

Mae llawer o newidiadau y gallwn ni eu gwneud yn ein hardaloedd technegol er mwyn lleihau ein heffaith amgylcheddol a dod yn fwy cynaliadwy. Darperir taflenni gwybodaeth ar y prif feysydd isod.

Mae’r prif feysydd ar gyfer labordai cynaliadwy yn cynnwys:

Mae LEAF hefyd yn rhoi ystyriaeth i awyru a TG; darperir syniadau ar sut i reoli’r rhain yn adnodd LEAF. Ymunwch â ni heddiw a dechreuwch leihau eich effaith! 

Cysylltwch â’ch Swyddog yr Amgylchedd lleol i ddysgu mwy neu ymuno â’ch rhwydwaith Diogelwch a Chynaliadwyedd lleol.