Gwreiddio diwylliant sy'n cefnogi dyfodol cynaliadwy i bawb

Ym Mhrifysgol Abertawe, ymdrechwn i ddatblygu a chefnogi diwylliant o ymgysylltu a chydweithio ynghylch materion sy'n ymwneud â chynaliadwyedd yn ein cymuned leol a'r gymuned ehangach.

Ein nod yw bod yn sefydliad addysg uwch sy'n arwain y ffordd o ran cynaliadwyedd, lle mae system rheoli amgylcheddol gynhwysfawr wedi'i gwreiddio ym mhob rhan o’r sefydliad. Cefnogir hyn gan fyfyrwyr a staff sy'n wybodus am faterion cynaliadwyedd ac yn cynnal eu gweithgareddau mewn modd sy'n ystyriol o'r amgylchedd. Rydym yn ymdrechu i greu diwylliant o wirfoddoli cymunedol yn y Brifysgol, a fydd yn fodd i wella lles ein staff a'n perfformiad amgylcheddol, gan feithrin cysylltiadau cryf ag elusennau a sefydliadau cymdeithasol ac amgylcheddol lleol eraill.

Gallwch ddysgu mwy isod am ein gwaith i wreiddio diwylliant o ddatblygu cynaliadwy ym Mhrifysgol Abertawe: