Cysylltwch â’n tîm Cynaliadwyedd

Mae'n tîm Cynaliadwyedd wrth law i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych chi. Cysylltwch â’r tîm gan ddefnyddio’r manylion isod:

MaesCyfeiriad E-bost
Cynaliadwyedd a Lles sustainability@swansea.ac.uk
Bioamrywiaeth a Bywyd Gwyllt wildlife@swansea.ac.uk
Gwastraff ac Ailgylchu estates-waste@swansea.ac.uk

 

EnwTeitl SwyddCyfeiriad E-bostRhif FfônMaes
Dr. Heidi Smith  Pennaeth Cynaliadwyedd a Lles Staff h.smith@swansea.ac.uk 01792 (29)5245 Cynaliadwyedd a Lles Staff
Emily Ingram Swyddog Amgylchedd emily.ingram@swansea.ac.uk 01792 (29)5245 Y Coleg Peirianneg, Yr Ysgol Reolaeth, GGS, Taliesin, Ymchwil, Gwasanaethau Ymgysylltu ac Arloesi, Gwasanaethau Myfyrwyr
Hayley Beharrell Swyddog Amgylchedd hayley.beharrell@swansea.ac.uk 01792 (29)5245 Ymgynghorydd Amgylcheddol i’r Coleg Meddygaeth, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Cyllid, Ymgysylltu Byd-eang, Adnoddau Dynol
Fiona Wheatley Swyddog Gwastraff ac Ailgylchu fiona.wheatley@swansea.ac.uk 01792 (60)5647 Rheoli  Gwastraff ac Ailgylchu
Rhia Cullen Cynorthwy-ydd Amgylcheddol a Chynaliadwyedd r.e.cullen@swansea.ac.uk 01792 (60)5647 Cymorth Gwastraff ac Ailgylchu a Chymorth  Amgylcheddol a Chynaliadwyedd
Jayne Cornelius Swyddog Teithio Cynaliadwy j.cornelius@swansea.ac.uk 01792 (60)2744 Teithio a Thrafnidiaeth Cynaliadwy
Teifion Maddocks Swyddog Cynaliadwyedd a Lles t.h.maddocks@swansea.ac.uk 01792 (60)5647 SWell, Caffael Cynaliadwy a Masnach Deg, Buddsoddi Moesegol, Rheoli Carbon, Prosiectau Amgylcheddol a Chynaliadwy
Victoria Lewis Swyddog Cynaliadwyedd v.c.lewis@swansea.ac.uk 01792 (60)5647 SWell, Caffael Cynaliadwy a Masnach Deg, Buddsoddi Moesegol, Rheoli Carbon, Prosiectau Amgylcheddol a Chynaliadwy
Ben Sampson Swyddog Bioamrywiaeth benjamin.sampson@swansea.ac.uk 01792 (60)5647 Bioamrywiaeth y Campws a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Twyni Crymlyn
John Llewellyn Rheolwr Ynni a Charbon j.r.llewellyn@swansea.ac.uk 01792 (29) 5879 Cynllun Rheoli Carbon, Rheoli Ynni a Dŵr