Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Cymerwch ran mewn digwyddiadau, gweithgareddau a mentrau â chynaliadwyedd.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr, staff a’r gymuned leol gymryd rhan yn ein gwaith i wella arferion ar draws ein campysau ac i barhau i arwain y ffordd o ran datblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb. Rydym yn cynnal gweithgorau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ar amrywiaeth o bynciau cynaliadwyedd, gan gynnwys rheoli carbon, Masnach Deg a rheoli amgylcheddol a gwastraff. Os hoffech fod yn rhan o lywio cynaliadwyedd yn y Brifysgol, cofrestrwch drwy’r ddolen isod.

Cewch y cyfle perffaith i gwrdd â phobl eraill, gwella eich cyflogadwyedd a meithrin eich dealltwriaeth o’r materion llosg cyfredol trwy ddod i un o’n digwyddiadau.

A oes gennych unrhyw syniadau am ddigwyddiad? Efallai yr hoffech godi ymwybyddiaeth o fater penodol. Cysylltwch â ni i drafod eich syniadau neu i glywed am ein digwyddiadau yn y gorffennol.

Mae sawl ffordd y gallwch ein helpu ni i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd ar draws y campws. Darllenwch ragor i gael gwybod mwy am sut y gallwch gymryd rhan.

Digwyddiadau a gweithgareddau cynaliadwyedd sydd ar y gweill

DigwyddiadDyddiadAmserLleoliadPwyRhagor o Wybodaeth

Cadw’n Iach gyda’n Gilydd – Caffi Rhithwir         

 

Pob Dydd Gwener

 

2pm - 3pm

 

Ble bynnag rydych chi!

 

Staff a Myfyrwyr         

 

Mae hon yn sesiwn Zoom anffurfiol sy’n deulu-gyfeillgar lle rydym ni’n trafod unrhyw beth sy’n ymwneud â chynaliadwyedd a lles. Hoffem ni glywed gennych chi, clywed am y pethau rydych chi wedi bod yn eu gwneud a byddwn ni’n rhannu cyngor o’r wythnos ddiwethaf gyda chi a byddwn ni ar gael i ateb cwestiynau sydd gennych chi ynghylch cynaliadwyedd, lles a SWell ar draws y Brifysgol. Sut i ymuno â ni: Caffi Rhithwir Cadw'n Iach Gyda'n Gilydd

 

Gorffennaf Di-blastig

Bob dydd yn ystod mis Gorffennaf

Unrhyw bryd  Ble bynnag rydych chi!  Staff, Myfyrwyr a'r Cyhoedd 

Mae Gorffennaf Di-blastig yn symudiad byd-eang sy’n helpu miliynau o bobl i fod yn rhan o’r ateb i lygredd plastig er mwyn i ni sicrhau strydoedd a chefnforoedd glanach a chymunedau harddach. A fyddwch chi’n rhan o fis Gorffennaf Di-blastig trwy wrthod plastigau untro? Cofrestrwch i dderbyn cyngor yn syth i’ch mewnflwch er mwyn eich ysgogi a’ch ysbrydoli trwy gydol mis Gorffennaf a thu hwnt!

 

Gwobr Cynaliadwyedd

Mae ein Gwobr Cynaliadwyedd ar gael i unrhyw fyfyriwr, o unrhyw bwnc, mewn unrhyw flwyddyn o’i radd!

Caiff ei chydnabod yn ffurfiol ochr yn ochr â’ch gradd, ac mae hyd yn oed yn cyfrannu at eich Adroddiad Cyflawni Addysg Uwch (HEAR).

Cofrestrwch drwy greu Cyfrif Pebble Pad trwy Canvas.