Coronafeirws: y diweddaraf

Cymerwch ran mewn digwyddiadau, gweithgareddau a mentrau â chynaliadwyedd.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr, staff a’r gymuned leol gymryd rhan yn ein gwaith i wella arferion ar draws ein campysau ac i barhau i arwain y ffordd o ran datblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb. Rydym yn cynnal gweithgorau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ar amrywiaeth o bynciau cynaliadwyedd, gan gynnwys rheoli carbon, Masnach Deg a rheoli amgylcheddol a gwastraff. Os hoffech fod yn rhan o lywio cynaliadwyedd yn y Brifysgol, cofrestrwch drwy’r ddolen isod.

Cewch y cyfle perffaith i gwrdd â phobl eraill, gwella eich cyflogadwyedd a meithrin eich dealltwriaeth o’r materion llosg cyfredol trwy ddod i un o’n digwyddiadau.

A oes gennych unrhyw syniadau am ddigwyddiad? Efallai yr hoffech godi ymwybyddiaeth o fater penodol. Cysylltwch â ni i drafod eich syniadau neu i glywed am ein digwyddiadau yn y gorffennol.

Mae sawl ffordd y gallwch ein helpu ni i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd ar draws y campws. Darllenwch ragor i gael gwybod mwy am sut y gallwch gymryd rhan.

Digwyddiadau a gweithgareddau cynaliadwyedd sydd ar y gweill

DigwyddiadDyddiadAmserLleoliadPwyRhagor o Wybodaeth
           

Gwobr Cynaliadwyedd

Mae ein Gwobr Cynaliadwyedd ar gael i unrhyw fyfyriwr, o unrhyw bwnc, mewn unrhyw flwyddyn o’i radd!

Caiff ei chydnabod yn ffurfiol ochr yn ochr â’ch gradd, ac mae hyd yn oed yn cyfrannu at eich Adroddiad Cyflawni Addysg Uwch (HEAR).

Cofrestrwch drwy greu Cyfrif Pebble Pad.