Cymerwch ran mewn digwyddiadau, gweithgareddau a mentrau â chynaliadwyedd.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr, staff a’r gymuned leol gymryd rhan yn ein gwaith i wella arferion ar draws ein campysau ac i barhau i arwain y ffordd o ran datblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb. Rydym yn cynnal gweithgorau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ar amrywiaeth o bynciau cynaliadwyedd, gan gynnwys rheoli carbon, Masnach Deg a rheoli amgylcheddol a gwastraff. Os hoffech fod yn rhan o lywio cynaliadwyedd yn y Brifysgol, cofrestrwch drwy’r ddolen isod.

Cewch y cyfle perffaith i gwrdd â phobl eraill, gwella eich cyflogadwyedd a meithrin eich dealltwriaeth o’r materion llosg cyfredol trwy ddod i un o’n digwyddiadau.

Sylwch nad yw digwyddiadau ar y campws yn cael eu cynnal ar hyn o bryd. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod am ddigwyddiadau rhithwir y gallwch chi gymryd rhan ynddynt.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o'r digwyddiadau a restrir isod, cysylltwch â ni.

Digwyddiadau a gweithgareddau cynaliadwyedd sydd ar y gweill

Yn ogystal â’n digwyddiadau isod, gallwch chi hefyd gymryd rhan mewn digwyddiadau cynaliadwyedd a digwyddiadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd trwy Wirfoddoli MyfyrwyrStaff Discovery,  Cymdeithas Cadwraeth Ecoleg Undeb y Myfyrwyr a Chymdeithas Coed Undeb y Myfyrwyr  

Digwyddiad

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Ar agor i

Rhagor o wybodaeth

Pythefnos Masnach Deg – Fideo Rysáit Teisen Siocled a Tahini Masnach Deg Figanaidd

Unrhyw bryd

Unrhyw bryd

Ar-lein

Pawb

Bydd yr awdur a'r cogydd o Gymru, Sarah Philpot, yn dangos i ni sut i wneud teisen figanaidd hynod flasus gan ddefnyddio llawer o gynhwysion Masnach Deg i fwynhau gyda'ch te, eich coffi neu'ch hoff ddiod alcohol, oll yn Fasnach Deg.Gweld y rysáit. Gweld y ddolen i'r fideo. Sesiwn wedi'i chynnal gan = Masnach Deg Cymru

Pythefnos Masnach Deg – Fforwm Ymgyrchwyr Masnach Deg

23/02/21

6pm-7pm

Zoom

Pawb

Estynnir gwahoddiad i ymgyrchwyr a chefnogwyr Masnach Deg o bob cwr o'r DU ddod a rhannu ymgyrch neu weithgaredd rydych chi'n falch ohono a dysgu gan eraill.Gallwch gael mwy o wybodaeth a chofrestru yma. Sesiwn wedi'i chynnal gan = Gŵyl Gelfyddydol Cysylltiadau Cymunedol Masnach Deg

Pythefnos Masnach Deg – Sgwrs gyda Haj Rafeeq Hussein, ffermwr o Balestina

25/02/21

12pm

Zoom

Pawb 

Mae cyflenwyr olew olewydd, Zaytoun, wedi trefnu sgwrs ar-lein gyda ffermwr o bentref Ti'innik ym Mhalestina ar bwysigrwydd Masnach Deg i'w gymuned ef, a heriau ffermio dan feddiannaeth ac ansicrwydd newid yn yr hinsawdd.Gallwch gael mwy o wybodaeth a chofrestru yma. Sesiwn wedi'i chynnal gan = Zaytoun, Olive Oil Supplies   

Pythefnos Masnach Deg – Bore Coffi Newid yn yr Hinsawdd gyda Jenipher

27/02/21

11am-12pm

Zoom

Pawb

Ymunwch â Masnach Deg Cymru am sgwrs am newid yn yr hinsawdd gyda neges fideo gan Jenipher, ffarmwr coffi Masnach Deg yn Wganda. Byddwn yn dysgu am sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar gnydau a ffermwyr a sut gall Masnach Deg wneud gwahaniaeth.Gallwch gael mwy o wybodaeth a chofrestru yma. Sesiwn wedi'i chynnal gan = Masnach Deg Cymru

Pythefnos Masnach Deg – Gweithdy: Masnach Deg ar y Campws

03/03/21

1.30pm - 3.30pm

Zoom

Myfyrwyr

Ymunwch â Thîm Cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe i drafod pob agwedd ar Fasnach Deg ar draws ein campysau. Bydd y gweithdy yn ystyried beth yw Masnach Deg, sut rydym ni'n ymwneud â hi fel sefydliad a beth arall gallwn ni ei wneud gyda'ch help chi.Cysylltwch â'r Tîm Cynaliadwyedd am fanylion ymuno dros Zoom. Sesiwn wedi'i chynnal gan =  Y Tîm Cynaliadwyedd

Pythefnos Masnach Deg – Cyfiawnder Hinsoddol ar gyfer Byd Tecach:Trafodaeth banel ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac anghydraddoldeb

04/03/21

7pm-8.30pm

Zoom

Pawb 

Rydym ni wedi dod â chyfoeth o arbenigedd am  hinsawdd masnach deg, addysg a gweithredu cymunedol ynghyd i rannu barn a phrofiad am gyfiawnder hinsoddol, yn fyd-eang ac yn lleol.Gallwch gael mwy o wybodaeth a chofrestru yma. Sesiwn wedi'i chynnal gan = Bae Abertawe Carbon Isel

Pythefnos Masnach Deg – Dosbarth Coctêls Masnach Deg

06/03/21

7.30pm-8.30pm

Zoom

Pawb 

Ymunwch â chaffi a bar Hoogah am sesiwn gwneud coctêls llawn hwyl, yn defnyddio gwirodydd Masnach Deg. Bydd Angie yn cyflwyno crefft gweini bar Masnach Deg i chi, felly dewch yn llu i ddysgu am gynnyrch gwych sydd ar y farchnad a rhoi hwb i'ch gwybodaeth chi am wneud coctêls!Yn addas i bobl dros 18 oed yn unig.Gallwch gael mwy o wybodaeth a chofrestru yma. Sesiwn wedi'i chynnal gan = Bae Abertawe Carbon Isel a Hoogah

Pythefnos Masnach Deg – Addasu i newid yng Nghambodia

09/03/21

7pm-8.30pm

Ar-lein

Pawb 

Dewch i gael gwybod sut mae ActionAid yn helpu cymunedau yng Nghambodia i addasu i newid yn yr hinsawdd gyda'r sgwrs ar-lein hon gan Beth Norden, Uwch-reolwr Digwyddiadau ac Ymgysylltu Cymunedol i ActionAid UK. Am ragor o wybodaeth a dolen i'r digwyddiad, e-bostiwch L Barnes. Sesiwn wedi'i chynnal gan = ActionAid

Gwobr Cynaliadwyedd

Mae ein Gwobr Cynaliadwyedd ar gael i unrhyw fyfyriwr, o unrhyw bwnc, mewn unrhyw flwyddyn o’i radd! Caiff ei chydnabod yn ffurfiol ochr yn ochr â’ch gradd, ac mae hyd yn oed yn cyfrannu at eich Adroddiad Cyflawni Addysg Uwch (HEAR).

Cofrestrwch drwy greu Cyfrif Pebble Pad trwy Canvas.