Cymerwch ran mewn digwyddiadau, gweithgareddau a mentrau â chynaliadwyedd.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr, staff a’r gymuned leol gymryd rhan yn ein gwaith i wella arferion ar draws ein campysau ac i barhau i arwain y ffordd o ran datblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb. Rydym yn cynnal gweithgorau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ar amrywiaeth o bynciau cynaliadwyedd, gan gynnwys rheoli carbon, Masnach Deg a rheoli amgylcheddol a gwastraff. Os hoffech fod yn rhan o lywio cynaliadwyedd yn y Brifysgol, cofrestrwch drwy’r ddolen isod.

Cewch y cyfle perffaith i gwrdd â phobl eraill, gwella eich cyflogadwyedd a meithrin eich dealltwriaeth o’r materion llosg cyfredol trwy ddod i un o’n digwyddiadau.

A oes gennych unrhyw syniadau am ddigwyddiad? Efallai yr hoffech godi ymwybyddiaeth o fater penodol. Cysylltwch â ni i drafod eich syniadau neu i glywed am ein digwyddiadau yn y gorffennol.

Mae sawl ffordd y gallwch ein helpu ni i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd ar draws y campws. Darllenwch ragor i gael gwybod mwy am sut y gallwch gymryd rhan.

Digwyddiadau a gweithgareddau cynaliadwyedd sydd ar y gweill

DigwyddiadDyddiadAmserLleoliadPwy?Rhagor o wybodaeth

Clwb Darllen 

19/09/2019 

12:30-
13:30 

Taliesin (llawr gwaelod), Campws Singleton Staff a Myfyrwyr  Dewch i'n Clwb Darllen fisol! Dewis y mis yma: The Trouble with Goats and Sheep gan Joanna Cannon. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm Cynaliadwyedd 

Clwb Darllen  

26/09/2019  12:30-
13:30 
Caffi Costa yn Y Coleg,
Campws y Bae  
Staff a Myfyrwyr   Dewch i'n Clwb Darllen fisol! Dewis y mis yma: The Trouble with Goats and Sheep gan Joanna Cannon. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm Cynaliadwyedd  

Clwb Darllen  

17/10/2019  12:30-
13:30 
Taliesin (llawr gwaelod), Campws Singleton  Staff a Myfyrwyr   Dewch i'n Clwb Darllen fisol! Dewis y mis yma: Dressmaker gan Rosalie Ham. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm Cynaliadwyedd  

Clwb Darllen  

24/10/2019  12:30-
13:30 
Caffi Costa yn Y Coleg,
Campws y Bae  
Staff a Myfyrwyr   Dewch i'n Clwb Darllen fisol! Dewis y mis yma: Dressmaker gan Rosalie Ham. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm Cynaliadwyedd  

Glanhau'r Traeth Misol

6/11/2019 13:00-16:00 Traeth Campws y Bae Staff, Myfyrwyr a'r Cyhoedd Ymunwch â Ben y Swyddog Cymunedol yn y sesiwn glanhau'r traeth misol. Cwrdd y tu ôl i'r Neuadd Fawr ar y 'board walk' am 1yp a dewch i'n helpu unrhyw bryd nes 4yp. Darparwn y cyfarpar. Gwisgwch yn addas ar gyfer y tywydd.

Clwb Darllen  

21/11/2019  12:30-
13:30 
Taliesin (llawr gwaelod), Campws Singleton  Staff a Myfyrwyr   Dewch i'n Clwb Darllen fisol! Dewis y mis yma: The Poisonwood Bible gan Barbara Kingsolver. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm Cynaliadwyedd  

Clwb Darllen  

28/11/2019  12:30-
13:30 
Caffi Costa yn Y Coleg,
Campws y Bae  
Staff a Myfyrwyr   Dewch i'n Clwb Darllen fisol! Dewis y mis yma: The Poisonwood Bible gan Barbara Kingsolver.  Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm Cynaliadwyedd  
           
           

Gwobr Cynaliadwyedd

Mae ein Gwobr Cynaliadwyedd ar gael i unrhyw fyfyriwr, o unrhyw bwnc, mewn unrhyw flwyddyn o’i radd!

Caiff ei chydnabod yn ffurfiol ochr yn ochr â’ch gradd, ac mae hyd yn oed yn cyfrannu at eich Adroddiad Cyflawni Addysg Uwch (HEAR).

Cofrestrwch drwy greu Cyfrif Pebble Pad.