Cymerwch ran mewn digwyddiadau, gweithgareddau a mentrau â chynaliadwyedd.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr, staff a’r gymuned leol gymryd rhan yn ein gwaith i wella arferion ar draws ein campysau ac i barhau i arwain y ffordd o ran datblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb. Rydym yn cynnal gweithgorau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ar amrywiaeth o bynciau cynaliadwyedd, gan gynnwys rheoli carbon, Masnach Deg a rheoli amgylcheddol a gwastraff. Os hoffech fod yn rhan o lywio cynaliadwyedd yn y Brifysgol, cofrestrwch drwy’r ddolen isod.

Cewch y cyfle perffaith i gwrdd â phobl eraill, gwella eich cyflogadwyedd a meithrin eich dealltwriaeth o’r materion llosg cyfredol trwy ddod i un o’n digwyddiadau.

Rydyn ni’n dilyn holl gyngor a chanllawiau perthnasol y llywodraeth yn ystod ein digwyddiadau ar y campws a gofynnir i chi wneud yr un peth. Mae cyngor a chanllawiau pellach ar gael ar ein tudalen Eventbrite. Parhewch i ddarllen er mwyn dysgu sut gallwch chi gymryd rhan a chofrestru ar gyfer digwyddiadau. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o'r digwyddiadau a restrir isod, cysylltwch â ni.

Digwyddiadau a gweithgareddau cynaliadwyedd sydd ar y gweill

Yn ogystal â’n digwyddiadau isod, gallwch chi hefyd gymryd rhan mewn digwyddiadau cynaliadwyedd a digwyddiadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd trwy Wirfoddoli MyfyrwyrStaff Discovery,  Cymdeithas Cadwraeth Ecoleg Undeb y Myfyrwyr a Chymdeithas Coed Undeb y Myfyrwyr  

DigwyddiadDyddiadAmserLleoliadPwyRhagor o Wybodaeth
Gwirfoddoli ar ddydd Iau yn Nhwyni Crymlyn 26/11/20 10am-2pm Campws y Bae Myfyrwyr

Twyni Crymlyn yw gwarchodfa natur y Brifysgol, wrth ymyl Campws y Bae. Helpwch Ben y warden i'w gadw'n lle arbennig.

Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael a bydd yn rhaid i chi gofrestru am resymau tracio ac olrhain. Oherwydd cyfyngiadau teithio presennol, mae'r gweithgaredd hwn ar gael i fyfyrwyr ar Gampws y Bae yn unig.Rhagor o wybodaeth a chofrestru ar Eventbrite.
Dydd Mercher Gwyllt – Casglu Sbwriel ar y Traeth 2/12/20 12pm - 2pm Campws y Bae Myfyrwyr a Staff Mae nifer gyfyngedig o leoedd ar gael a bydd yn rhaid i chi gofrestru am resymau tracio ac olrhain. Oherwydd cyfyngiadau teithio presennol, mae'r gweithgaredd hwn ar agor i fyfyrwyr ac aelodau o staff ar Gampws y Bae yn unig.Rhagor o wybodaeth a chofrestru ar Eventbrite.

Crefftau Lapio Anrhegion Nadolig 

16/12/20 1pm-2pm Zoom

Myfyrwyr a Staff 

Dyma gyfle i ddysgu ambell i sgil celfydd i sicrhau y bydd eich papur lapio Nadolig yn pefrio ac yn gynaliadwy! Dewch i wybod mwy a chofrestrwch ar wefan Eventbrite.

Gwobr Cynaliadwyedd

Mae ein Gwobr Cynaliadwyedd ar gael i unrhyw fyfyriwr, o unrhyw bwnc, mewn unrhyw flwyddyn o’i radd!

Caiff ei chydnabod yn ffurfiol ochr yn ochr â’ch gradd, ac mae hyd yn oed yn cyfrannu at eich Adroddiad Cyflawni Addysg Uwch (HEAR).

Cofrestrwch drwy greu Cyfrif Pebble Pad trwy Canvas.