Gweithio gyda'n gilydd i leihau ein defnydd o ddŵr

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn defnyddio ychydig dros 300 miliwn o fetrau ciwbig o ddŵr (300 miliwn o litrau) bob blwyddyn; 239,000m3 ar Gampws Parc Singleton, 40,000m3 ym Mhentref y Myfyrwyr Hendrefoelan a 24,000 m3 ar Gampws y Bae.

Three female students walking away from the College of Engineering building. They are holding umbrellas as it is raining.

Os hoffech chi wybod rhagor am yr hyn rydym yn ei wneud i leihau ein defnydd o ddŵr, cysylltwch â ni yn: sustainability@abertawe.ac.uk.