Arbed ynni a lleihau ein heffaith carbon ym Mhrifysgol Abertawe

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ymrwymedig i arbed ynni a lleihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr drwy newid y ffordd rydym yn cynhyrchu ac yn defnyddio ynni.

Mae'n gwaith ni i leihau ein hôl-droed carbon wedi'i lywio gan ein Cynllun Lleihau Carbon 2016-2026 (Carbon Management Plan 2016-2026) cynhwysfawr a ddatblygwyd gennym yn unol â gofynion Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr, gan adeiladu ar ein Cynllun Rheoli Carbon 2013 gwreiddiol a gefnogwyd gan yr Ymddiriedolaeth Garbon.

Myfyrwyr yn cerdded drwy barc Singleton

Mae angen eich cefnogaeth arnom!

Er mwyn llwyddo yn ein nod o leihau allyriadau carbon gan 35% erbyn 2026, mae angen eich help arnom.

Mae angen i holl aelodau cymuned y Brifysgol ymuno â'n hymdrechion rheoli carbon a bod yn rhan o fonitro, rheoli a lleihau carbon.

Isod, gallwch weld ein Cynllun Rheoli Carbon a dysgu sut y gallwch chi fod yn rhan o'n dyfodol carbon isel: