Gweld ffrwd fyw o’n gwe-gamerâu

Mae ein Swyddog Bioamrywiaeth, Ben Sampson, yn gofalu am fioamrywiaeth a bywyd gwyllt ar ein campysau ac o'u cwmpas.

Yn ddiweddar, mae wedi gosod nifer o we-gamerâu i alluogi myfyrwyr, staff a'r cyhoedd i weld rhai o'r ardaloedd y mae Prifysgol Abertawe yn ffodus iawn i gael ei lleoli ynddynt, a rhywfaint o'r bywyd gwyllt rydym yn ffodus i fyw ochr yn ochr ag ef.

Cliciwch ar y lluniau isod i gael golwg byw ar ein bocs cudyllod coch a'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).