Problemau a Digwyddiadau Sy'n Ymwneud â Bywyd Gwyllt ar Campws

Weithiau, gall cael bywyd gwyllt mor gyfoethog ar y campws arwain at broblemau annisgwyl. Boed yn anifeiliaid sy'n canfod eu ffordd i mewn i adeiladau, cywion yn cwympo o nythod neu wylan yn dwyn eich brechdan, gall bywyd gwyllt eich synnu ar adegau.

Gobeithiwn y bydd y taflenni gwybodaeth isod yn ateb rhai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin, ond ar gyfer unrhyw beth arall, bydd ein Swyddog Bioamrywiaeth yn ceisio cynnig ateb. Os bydd anifail ag anaf y mae angen cymorth arno, bydd yn rhaid i chi gysylltu â'r RSPCA, milfeddyg lleol neu Ysbyty Adar Penrhyn Gŵyr, ond sylwer – yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen i chi fynd â'r anifail atynt eich hun.