Sicrhau Bioamrywiaeth ym Mhrifysgol Abertawe

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn hynod ffodus i gael cyfoeth o gynefinoedd, o'r traeth a thwyni Campws y Bae i goedwigoedd a gerddi Parc Singleton. Mae'r cynefinoedd hyn yn gartref i lu o fywyd gwyllt, gan ein darparu ag adnodd bendigedig er mwyn addysgu sgiliau hanfodol i'r genhedlaeth newydd o ecolegwyr, cynnig cyfleoedd ar gyfer ymchwil a darparu amgylchedd iach sy'n peri i staff, myfyrwyr a phreswylwyr lleol gael cyfle i ymlacio ychydig  a magu nerth newydd. Dywed ein Strategaeth Gynaliadwyedd bod yn rhaid i ni fel Prifysgol "warchod a gwella bioamrywiaeth ein campysau a chyfathrebu eu gwerth fel mannau gwyrdd pwysig." Mae ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2016 - 2020 yn esbonio'n union yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau ein bod ni'n cyrraedd y nod hwn.

Gallwch gael gwybod rhagor am fywyd gwyllt y campws, dysgu am ein gwarchodfa bywyd gwyllt, neu weld ein gwe-gamera drwy glicio ar un o'r delweddau isod.