Caffael cynaliadwy ym Mhrifysgol Abertawe

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn deall bod gan ein penderfyniadau prynu oblygiadau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Rydym yn sicrhau ein bod ni'n dewis y nwyddau a'r gwasanaethau rydym yn eu prynu'n ofalus iawn ac mewn ffordd gynaliadwy.  Mae'n Polisi Caffael Cynaliadwy'n amlygu'r ymrwymiadau rydym yn eu gwneud a fydd yn sicrhau ein bod ni'n prynu mewn ffordd gynaliadwy.

Darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy am sut rydym yn sicrhau prynu cadarnhaol ym mywyd pob dydd yma ym Mhrifysgol Abertawe.

CAETHWASIAETH FODERN A CHADWYNI CYFLENWI MOESEGOL

Yma ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn gweithredu'n gyfrifol i sicrhau ein bod ni'n cydymffurfio â Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015. Rydym yn ymrwymedig i weithio tuag at sicrhau nad oes unrhyw gaethwasiaeth fodern na masnachu pobl yn ein cadwyni cyflenwi neu mewn unrhyw ran o'n busnes. Cliciwch yma i weld y datganiad llawn ar Datganiad Caethwasiaeth Fodern.

I sicrhau cydymffurfio a gwella arferion gweithio ac amgylcheddol, rydym yn gysylltiedig â'r sefydliadau a'r safonau canlynol: