Bwyd ffres, iach a chynaliadwy ym mhrifysgol Abertawe

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ymdrechu i gynhyrchu bwyd ffres, iach a chynaliadwy y gallwch chi ymddiried ynddo. Mae'n tîm Gwasanaethau Arlwyo yn defnyddio cynhwysion lleol sy'n amgylcheddol gyfrifol ac sy'n tarddu o ffynonellau moesegol.

Rydym yn cyfuno meini prawf iechyd, lles a chynaliadwyedd yn ein harlwyo, fel yr amlinellwyd yn ein Polisi Bwyd Iach Cynaliadwy. Gallwch ddarllen y polisi i gael gwybod mwy am yr holl fwyd a weinir gan y Gwasanaethau Arlwyo yn ein caffis a'n siopau ac yn ystod digwyddiadau a chynadleddau.

Mae'n Polisi Bwyd Iach a Chynaliadwy a'n Polisi Caffael Cynaliadwy yn amlinellu yr angen i gynnwys gofynion cynaliadwyedd, iechyd a lles ym mhob agwedd ar ein harlwyo, gan gynnwys manylebau tendro ar gyfer cyflenwadau bwyd. Yn ystod adolygiad 2019 o’r Polisi Bwyd Cynaliadwy, cytunwyd nad oedd angen unrhyw newidiadau a chymeradwyodd yr holl randdeiliaid eu hymrwymiad parhaus i’r polisi.

Darllenwch ymlaen i gael gwybod yr hyn rydym yn ei wneud i sicrhau ein bod ni'n cynnig bwyd cynaliadwy ar ein campysau.