Am fod yn rhan o ymagwedd fuddsoddi prifysgol Abertawe?

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym ni wedi datblygu Polisi a Gweithdrefnau Buddsoddi Moesegol cynhwysfawr a gymeradwywyd gan yr Is-bwyllgor Buddsoddi a'r Cyfarwyddwr Cyllid ym mis Mehefin, 2014. Mae'n His-bwyllgor Buddsoddi'n ystyried yn ffurfiol sylwadau mewn perthynas â statws moesegol unrhyw fuddsoddiad gan y Brifysgol.

Diweddariad: Mawrth 2019 – Mae uwch dîm rheolaeth Prifysgol Abertawe a’r pwyllgor cyllid wedi ymrwymo’n ffurfiol i Roi’r Gorau i Fuddsoddi mewn Tanwyddau Ffosil. Darllenwch y datganiad i'r wasg gan y brifysgol yma.

Mae gennym hefyd Weithgor Caffael Cynaliadwy a Masnach Deg yma yn y Brifysgol sy'n fforwm delfrydol ar gyfer unrhyw fuddsoddi, cyn sylwadau ffurfiol, gan helpu i sicrhau bod y sylwadau ar y ffurf gywir i allu eu hanfon i'r Pwyllgor. Mae'n Gweithgor Caffael Cynaliadwy a Masnach Deg, sy'n cynnwys Buddsoddi Moesegol fel eitem safonol ar yr agenda, yn cwrdd bob tymor. Mae'r gweithgor yn adrodd am gynnydd yn erbyn amcanion ein polisi buddsoddi moesegol.

Am ragor o fanylion ac i ddod i'r cyfarfod nesaf, cysylltwch â Dr Heidi Smith.

Polisi Buddsoddi Moesegol

Coffee cup