MEITHRIN DYFODOL CYNALIADWY I BAWB

Mae Prifysgol Abertawe'n brifysgol flaenllaw a chynaliadwy, sydd â dyheadau i yrru datblygiad cynaliadwy yn ei flaen yn y DU ac ymhellach.

Yn y nawfed safle yng Nhynghrair Werdd Prifysgolion The Guardian, rydym yn falch ym Mhrifysgol Abertawe o'n cyflawniadau niferus wrth wreiddio cynaliadwyedd i fywyd y Brifysgol.

Mae gennym dîm ymrwymedig a brwdfrydig o weithwyr cynaliadwyedd proffesiynol sy'n gweithio yn y Brifysgol. Mae ein tîm yn dwyn arbenigedd o ddiwydiant a'r byd academaidd ynghyd, ac mae wedi ymrwymo i gydweithio â staff, myfyrwyr a'r gymuned i sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu'n wydn, yn gynaliadwy ac mewn modd sy'n cydymffurfio, fel y nodir yn ein Cynllun Strategol.

Mae ein Polisi Cynaliadwyedd a'n Strategaeth Gynaliadwyedd gynhwysfawr yn arwain ein gwaith ac yn cefnogi ein System Rheoli Amgylcheddol gadarn sydd wedi'i hachredu ag ISO14001:2015 ac sydd â statws Platinwm EcoCampus.

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr a staff y Brifysgol a'r gymuned leol i gymryd rhan yn ein hymdrechion i wella arferion cynaliadwy yn barhaus yn y Brifysgol, a pharhau i arwain y ffordd wrth ddatblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb.

Cewch ragor o wybodaeth isod am wyth thema allweddol ein Strategaeth Gynaliadwyedd a sut y gallwch ymuno â'n hymdrechion ym Mhrifysgol Abertawe i fod ar flaen y gad o ran datblygu cynaliadwy.

Teithio Cynaliadwy

Two students getting off the bus at Singleton Park Campus

Iechyd a Lles

Three staff members walking through the grounds at Singleton Park Campus. There are trees in the background.
Our Biodiversity officer leading a guided walk across Crymlyn Burrows, our Site of Special Scientific Interest. There are lots of people in the picture and they are standing in the sand dunes. Dewch yn rhan o'r gwaith Cynaliadwyedd yn Abertawe