Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol

Chwilio am gyn-fyfyrwyr a llysgenhadon eithriadol y dyfodol

Yn yr Ysgol Reolaeth rydym yn deall beth mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, felly rydym wedi creu'r rhaglen Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol unigryw. Yn yr Ysgol Reolaeth rydym yn ymroddedig i'n myfyrwyr ac yn angerddol am lwyddiant y myfyrwyr; o ran rhagoriaeth academaidd ac wrth ymwneud â bywyd myfyrwyr.

Mae ein rhaglen Datblygu Dyfodol yn fwy na phecyn ysgoloriaeth; yn ogystal â chymorth ariannol am flwyddyn academaidd cewch gyfle i ddatblygu sgiliau gwerthfawr a fydd yn fantais yn eich gyrfa. Bydd derbynwyr yr ysgoloriaeth yn cael cyfle i weithio gyda'r timau Recriwtio a Marchnata ar nifer o ddigwyddiadau, gan gynnwys Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld, yn ogystal â gweithio gyda'r Swyddfa Gwybodaeth Myfyrwyr. Ochr yn ochr â'ch astudiaethau, anogwn i dderbynwyr hefyd ymuno â chymdeithas neu i fod yn gynrychiolydd cwrs ar gyfer eu rhaglen radd. Credwn y bydd y sgiliau y byddwch yn eu dysgu drwy'r gweithgareddau hyn yn eich amlygu ymhlith eich cyfoedion.

Ysgoloriaethau sydd ar gael i ddeiliaid cynnig

Israddedig  Ôl-raddedig 

Ysgoloriaethau Israddedig 

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig (a addysgir)

Ar gael i fyfyrwyr israddedig o'r tu allan i'r UE â chynnig i astudio yn yr Ysgol Reolaeth yn 2018/2019.

Ar gael i fyfyrwyr o unrhyw wlad â chynnig i astudio yn yr Ysgol Reolaeth yn 2018/2019.

£2,000 am un flwyddyn academaidd - i'w dynnu'n awtomatig o'ch ffioedd dysgu.

£3,000 am un flwyddyn academaidd - i'w dynnu'n awtomatig o'ch ffioedd dysgu

Cymhwysedd

SYLWER bod rhaid i chi fod â chynnig i astudio ar sail amser llawn yn yr Ysgol Reolaeth ym mis Medi 2018 er mwyn gallu gwneud cais.

  • Caiff ysgoloriaethau eu tynnu o'r ffioedd dysgu ac ni ellir eu cario ymlaen i flwyddyn arall os byddwch yn gohirio'ch astudiaethau

Sut i Wneud Cais

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 3ydd o Awst 2018.

Bydd angen i chi lawrlwytho a chwblhau'r Ffurflen Gais Ysgoloriaeth a'i dychwelyd drwy e-bost.

Byddwn yn ystyried eich:

  • Gallu academaidd
  • Anghenion ariannol
  • Brwdfrydedd a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol
  • Gallu a'ch cynlluniau i gyfrannu'n ôl at yr Ysgol a'r Brifysgol

Ymwadiad

Mae'r Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol ar gael ar gyfer y llwybrau Cyfrifeg a Chyllid, Busnes, ac Economeg yn unig. Am ragor o wybodaeth am ysgoloriaethau sydd ar gael i'r holl fyfyrwyr, cliciwch yma.