Croeso i’n Cymuned Ymchwil

Rhestrir Yr Ysgol Reolaeth o fewn y deg ysgol fusnes orau yn y DU am effaith 4* ei hymchwil gyda 60% o’i gwaith ymchwil wedi’i gydnabod fel bod o safon fyd-eang (REF 2014)

Ein cenhadaeth yw cynhyrchu ymchwil cydweithredol, arloesol ac amlddisgyblaethol gan weithio â rhai o’r ymchwilwyr gorau a mwyaf disglair o bob cwr o’r byd. Rydym yn datblygu cysylltiadau am oes â’n cymuned ymchwil, cefnogwyr diwydiannol, a myfyrwyr, drwy weithio mewn partneriaeth wedi’i hymwreiddio â pherthnasoedd â chyn-fyfyrwyr.

Rydym wedi ymrwymo i gynhyrchu a lledaenu ymchwil o’r radd flaenaf er mwyn cynyddu gwybodaeth, sgiliau, dirnadaeth ac effaith.