Yr Athro Bryn Gravenor, Sefydlydd yr Adran Gwyddor Rheoli

Tristwch mawr oedd clywed am farwolaeth ddiweddar yr Athro Bryn Gravenor. Graddiodd yr Athro Gravenor o Brifysgol Abertawe ac aeth ymlaen i fod yn bennaeth yr Adran Gwyddor Rheoli a ddatblygodd yn Ysgol Reoli Busnes Ewropeaidd, rhagflaenydd yr Ysgol Reolaeth.

Bu'r Athro Gravenor yn gweithio i'r bwrdd glo fel cemegydd pan gafodd ei annog, ac yntau'n 24 oed, i astudio am radd. Er mai yng nghemeg organig roedd ei gefndir, roedd ganddo ddiddordeb hefyd mewn cemeg ffisegol a dechreuodd weithio ym maes cyfrifiadura cynnar, gan agor maes diddordeb newydd. Ar ôl graddio, bu'n gweithio mewn diwydiant am 10 mlynedd cyn dychwelyd i Abertawe i fod yn bennaeth Adran Gwyddor Rheoli newydd. Yn ystod y flwyddyn gyntaf, bu naw myfyriwr yn astudio yno ac, o ganlyniad i arweinyddiaeth yr Athro Gravenor a'r rhaglen recriwtio myfyrwyr a ddatblygwyd ganddo, cynyddodd nifer y myfyrwyr i 180. Bu'r Athro Gravenor hefyd yn hyrwyddo'r rhaglen Erasmus ac yn annog myfyrwyr i astudio ieithoedd,  yn Abertawe ei hun, ond gyda sefydliadau partner yn Ewrop hefyd.

Meddai'r Athro Marc Clement, Deon yr Ysgol Reolaeth:

"Yr Athro Gravenor a oedd yn gyfrifol am sefydlu'r Adran Gwyddor Reoli ac am baratoi'r ffordd ar gyfer yr Ysgol Reolaeth arloesol sydd gennym heddiw. Gyda'i arweinyddiaeth a'i sgiliau rheoli, llwyddodd i ddatblygu'r adran â phwyslais ar greu dinasyddion y byd. Fy nod yw sicrhau ein bod yn parhau i adeiladu ar y sylfaen ragorol hon gan ddarparu addysg o'r radd flaenaf a gweledigaeth i greu byd gwell."

Rydym yn cydymdeimlo â'i  deulu yn y cyfnod trist ac anodd hwn.