Prosiect SMARTExpertise, wedi'i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, ar Ddatblygu Perfformiad Arloesedd Cwmnïau a Chlystyrau yn y Gadwyn Gyflenwi

Mae cydweithwyr yn yr Ysgol Reolaeth a'r Coleg Peirianneg yn arwain prosiect SMARTExpertise er mwyn datblygu perfformiad arloesedd cwmnïau a chlystyrau yn y gadwyn gyflenwi.

Bay Campus Arial Shot

Mae'r cyllid gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn talu am amser ymchwilwyr i weithio gyda chwmnïau partner er mwyn deall yr heriau maent yn eu hwynebu, a sut gall rheoli arloesedd ddatblygu atebion i fynd i'r afael â'r heriau hyn â'r nod o ddatblygu cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau masnachol newydd.

Arweinir y prosiect ar y cyd gan Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, mewn partneriaeth â busnesau sydd am ddatblygu eu sgiliau rheoli arloesedd drwy rannu ymchwil a datblygu ac arloesi er mwyn datblygu cynhyrchion masnachol a/neu systemau gwasanaeth newydd yn llwyddiannus.

Bydd y prosiect yn ymdrin â rhwystrau cyffredin i arloesi, megis y risg sydd ynghlwm wrth fentro i farchnadoedd newydd, ac yn meithrin ymchwil a datblygu newydd yn seiliedig ar gadwyn gyflenwi gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Bydd hefyd yn mynd i'r afael â heriau i arloesi drwy liniaru'r risg ariannol sy'n gysylltiedig â buddsoddi mewn ymchwil a datblygu ac arloesi, drwy ddatblygu gwybodaeth a sgiliau, o fewn cwmnïau ac yn y gadwyn gyflenwi. Bydd y busnesau yn gweithio gyda'r ymchwilwyr i sefydlu system arloesi sy'n seiliedig ar ddulliau cyfoes.‌

Cysylltwch a g.l.r.walpole@swansea.ac.uk gyda unrhyw cwestiynau.

ERDF Logo