Myfyrwyr yr Ysgol Reolaeth yn cynrychioli Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2018

Mae dau o fyfyrwyr presennol yr Ysgol Reolaeth yn ymuno â dros 6,600 o athletwyr a swyddogion tîm o 71 o genhedloedd a thiriogaethau i gystadlu am 275 o fedalau aur yng Ngemau’r Gymanwlad 2018.

O 4-15 Ebrill 2018, bydd yr 21ain Gemau’r Gymanwlad yn dathlu chwaraeon, adloniant a diwylliant. Dyma’r pumed gwaith i Awstralia gynnal y gemau, ac eleni fe’u cynhelir ar yr Arfordir Aur yn ninasoedd Brisbane, Cairns a Townsville. Gyda dros 71 o genhedloedd a thiriogaethau yn cymryd rhan, mae Gemau eleni yn cynnwys y rhaglen chwaraeon fwyaf integredig yn hanes Gemau’r Gymanwlad - gan gynnwys 18 o chwaraeon a saith o bara-chwaraeon. Yn ogystal eleni yw’r tro cyntaf yn hanes gemau aml-chwaraeon o’r fath y mae yna nifer cyfartal o fedalau i ddynion a merched.

Yn cymryd rhan yn y digwyddiad hanesyddol hwn ac yn cynrychioli tîm Cymru mae tri o fyfyrwyr presennol a phump o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, gan gynnwys dau o fyfyrwyr presennol yr Ysgol Reolaeth, sef Ellena Jones a Jacob Draper.

Ellena Jones - Commonwealth Games 2018 Athlete

 

Nid dyma’r tro cyntaf i Ellena Jones, myfyrwraig ail flwyddyn BSc Rheolaeth Busnes gystadlu yng Ngemau’r Gymanwlad, yn dilyn cynrychioli Cymru yn Glasgow yn 2014. Y tro hwn mae hi’n cystadlu yn y cystadlaethau nofio rhydd 200m, 400m ac 800m.

 

 

 Jacob Draper - Commonwealth Games 2018

Mae Jacob Draper, myfyriwr ail flwyddyn BSc Economeg yn cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth hoci i ddynion. Dyma brofiad cyntaf Jacob yng Ngemau’r Gymanwlad, er iddo gymryd rhan mewn digwyddiadau hoci mawr eraill.

 

 

I gael mwy o wybodaeth am Gemau’r Gymanwlad 2018.