Myfyrwyr o brifysgol abertawe ar restr fer gwobr farchnata genedlaethol

Mae'r Gymdeithas Farchnata Siartredig wedi llunio rhestr fer o'r 12 tîm gorau yn ei chystadleuaeth, The Pitch. Mae gwobr ariannol gwerth £2,500 ar gael i enillwyr y gystadleuaeth a gefnogir gan frandiau blaenllaw, Mintel a Wilkinson Sword.

Mae tîm o fyfyrwyr o Brifysgol Abertawe ar restr fer cystadleuaeth The Pitch y Gymdeithas Marchnata Siartredig (CIM). Mae 'Fort.Stratagem' yn un o'r 12 tîm gorau yn y DU sydd wedi cyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth.

Bellach yn ei seithfed flwyddyn, mae The Pitch yn gofyn i fyfyrwyr o brifysgolion blaenllaw gystadlu mewn ymateb i frîff gan gleient, mewn ymgais i ennill teitl 'Marchnatwr y dyfodol'. Eleni, gofynnwyd i'r timau gynnig syniadau am sut gallai nwyddau eillio Wilkinson Sword apelio at gynulleidfa iau.

Gwnaeth ymgais Foluwasho Adelagun a Gareth Joseph, sy'n astudio am BSc Rheoli Busnes (Marchnata) a BSc Rheoli Busnes, argraff dda ar y beirniaid. Mae'r panel beirniadu eleni'n cynnwys arbenigwyr marchnata o Wilkinson Sword, UNILAD, Mintel a'r Gymdeithas Farchnata Siartredig.

Y cam nesaf yw lleihau'r rhestr fer i dri, a bydd y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn mynd ymlaen i Wobrau Rhagoriaeth Marchnata'r CIM ar 12 Ebrill, lle cyhoeddir y tîm buddugol a fydd yn derbyn y wobr 'Marchnatwyr y dyfodol'.

Meddai Gemma Butler, Cyfarwyddwr Marchnata Cysylltiol y CIM: "Rydym wedi derbyn nifer enfawr o geisiadau o safon uchel eleni. Mae wedi bod yn wych cael cipolwg ar ddoniau myfyrwyr ledled y DU ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld y cystadleuwyr yn cyflwyno eu syniadau yn y rownd derfynol."

Meddai Sarah Wood, Cyfarwyddwr Marchnata Wilkinson Sword: "Mae'n wych derbyn cynigion o bob rhan o'r DU. Mae'r syniadau o ansawdd mor uchel, ac mae'n amlwg bod y cystadleuwyr wedi rhoi llawer o amser, ymdrech a meddwl creadigol i ymateb i'n brîff. Mae gwreiddioldeb yn disgleirio ym mhob un! Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cyflwyno, a dymunwn yn dda i'r rhai ar y rhestr fer a phob lwc yn y rownd derfynol."

Meddai Sarah Owens, Uwch-ddarlithydd Marchnata: "Mae Garth a Folu wedi perfformio i safon hynod uchel yn gyson, gan gyrraedd y rhestr fer o'r 12 uchaf am yr ail flwyddyn yn olynol. Maen nhw wedi elwa'n aruthrol o'r profiad ac wedi bod yn llysgenhadon ardderchog i Brifysgol Abertawe. Mae Gareth wedi mynd ymlaen i gael cyflogaeth fel intern marchnata ar gyfer cwmni deillio lleol, Inspired to Soar.  Mae profiad o'r fath hwn yn dystiolaeth ragorol i ddarpar gyflogwyr a gall helpu myfyrwyr i sicrhau cyflogaeth. Rwy'n annog ein holl fyfyrwyr busnes a marchnata israddedig i ymgymryd â her The Pitch yn hydref 2018. Bydd yn her wobrwyol iawn. Cysylltwch â mi am ragor o wybodaeth (s.j.owens@abertawe.ac.uk)."

Mae rhagor o wybodaeth am The Pitch ar gael yma.