Mae Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe'n falch o fod yn bartner Cynhadledd MediWales Connects eleni

Bydd y gynhadledd hon, a gynhelir yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe ar 20 Mehefin, yn ddigwyddiad unigryw ar gyfer y gymuned iechyd a gofal.

Professor Marc Clement MediWales 2018Pŵer Cydweithio
Mae MediWales Connects yn gynhadledd gydweithio GIG Cymru, sy'n dod â byrddau iechyd, ymddiriedolaethau a chyrff iechyd o bob cwr o Gymru ynghyd mewn un lleoliad i feithrin cysylltiadau a chydweithio.

Un o amcanion strategaeth a gweledigaeth yr Ysgol Reolaeth yw cynyddu ei gweithgarwch cydweithio o fewn y sectorau meddygol ac iechyd ar raddfa leol a byd-eang. Mae'r Ysgol Reolaeth, â’i gweithlu academaidd amrywiol rhyngwladol, yn cydweithio â phartneriaid yn y sectorau dan sylw ar brosiectau ymchwil iechyd a meddygol ar raddfa fawr.

Bydd gweithdai'r dydd yn cynnwys astudiaethau achos o Hydro ac AgorIP, yn ogystal â manylion y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn Llanelli, gan ddarparu enghreifftiau o ffrwyth y partneriaethau a adeiladwyd gyda'r Brifysgol.

Ychwanegodd yr Athro Marc Clement, Deon Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe:

"Mae'n bleser mawr gennym gefnogi cynhadledd MediWales Connects fel prif noddwr. Mae ein strategaeth yn canolbwyntio ar economïau cynaliadwy, iechyd a lles a digideiddio, ac mae ein perthynas â MediWales yn adlewyrchu hyn. Mae cymdeithas yn wynebu llawer o heriau, yn fyd-eang ac yn lleol, ac mae cynnwys busnes, addysg a llywodraeth, mewn gweithgarwch cydweithredol yn hanfodol i lwyddiant wrth fynd i'r afael â'r rhain.

Mae Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe yn un o ddarparwyr mwyaf blaenllaw'r DU ym maes ymchwil ac addysg rheolaeth, cyllid ac economeg. Gyda thros 2,000 o fyfyrwyr a 150 o aelodau staff, mae lleoliad Campws y Bae yn ganolbwynt cydweithredu â phartneriaid yn y sectorau hyn, yn eu plith, Comisiwn Bevan, Fujitsu, Greenaway Scott ac AgorIP.