Does dim terfyn i uchelgeisiau myfyriwr Rheoli Busnes entrepreneuraidd

Mae myfyriwr yr ail flwyddyn yn yr Ysgol Reolaeth yn dangos pa mor entrepreneuraidd yw Myfyrwyr Prifysgol Abertawe drwy redeg a thyfu cwmni’r sector hedfan yr un pryd ag astudio.

Joe CharmanGeneva - Pilot Plus SimulationBlock Island - Pilot Plus SimulationMae Joe Charman, sy'n fyfyriwr ar y cwrs BSc Rheoli Busnes, yn manteisio i'r eithaf ar ei amser ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ogystal ag ennill graddau da, sefydlu a rhedeg cymdeithas Rhwydwaith Entrepreneuriaid Ifanc y Brifysgol a bod yn Llysgennad Ieuenctid ar gyfer Llywodraeth Cymru, Joe yw sefydlwr a phrif ddatblygwr cwmni efelychu hedfan llwyddiannus, Pilot Plus.

Sefydlodd Joe Pilot Plus yn 2015, cyn iddo ddechrau'r Brifysgol, ac mae'r cwmni'n datblygu atgynyrchiadau 3D o awyrennau ar gyfer yr efelychydd hedfan X-Plane 11 er mwyn helpu peilotiaid wrth iddynt hyfforddi. Mae gan y cwmni bortffolio o wyth cynnyrch ar y farchnad ar hyn o bryd, ac maent yn gweithio ar brofiad ymdrochi arall - EGLC London City. Mae'r tîm o bedwar, dan arweiniad Joe, yn ehangu terfynau technoleg ac o ganlyniad i'w hymroddiad a'u gwaith caled, mae ganddynt sylfaen cwsmeriaid o 3,000 o bobl. Mewn dwy flynedd, maent wedi cyflawni trosiant trawiadol hefyd.

Ar ôl sefydlu'r cwmni a'i roi ar y trywydd iawn, trodd Joe ei sylw at her newydd - ennill cymhwyster a chynyddu ei sgiliau ymhellach. Am ei fod yn entrepreneur brwd, roedd darpariaeth prifysgolion ym meysydd menter, addysgu, cymorth a chyfleoedd yn ffactorau pwysig i Joe wrth iddo ystyried pa brifysgol i'w dewis. Meddai Joe:

"Mae entrepreneuriaeth yn bwysig i mi. Cysylltais i â nifer o brifysgolion yn y DU a gofyn iddynt beth maen nhw'n ei wneud ar gyfer entrepreneuriaeth. Abertawe oedd â'r ateb gorau o'r holl brifysgolion.”

Ar hyn o bryd, mae Joe yn astudio am BSc Rheoli Busnes ac mae'n mwynhau'r cyfleoedd entrepreneuraidd sydd ar gael gan y Brifysgol. Mae eisoes wedi manteisio ar gymorth timau gyrfaoedd a lleoliadau gwaith yr Ysgol Reolaeth, gan sicrhau lleoliad gwaith yr haf hwn. Yn ogystal â hyn, sefydlodd Joe y gymdeithas Rhwydwaith Entrepreneuriaid ar y cyd â myfyriwr arall o'r Ysgol Reolaeth. Mae hyn yn golygu y gall Joe rwydweithio'n rheolaidd â myfyrwyr o'r un meddylfryd, a chysylltu â sefydliadau sy'n meithrin entrepreneuriaeth myfyrwyr, megis menter Llywodraeth Cymru, Syniadau Mawr Cymru.

Yn ogystal â rhedeg a thyfu Pilot Plus a gobeithio ennill ei drwydded peilot ar ddiwedd y flwyddyn nesaf, mae Joe hefyd wrthi'n sefydlu ei fenter nesaf - Driving Fox. Mae cwmni newydd Joe wedi datblygu technoleg arloesol, ac mae'n gobeithio ei lansio yn Abertawe yn y dyfodol agos.