Dathlu Rhagoriaeth

Yn ddiweddar, cyflwynwyd Gwobr Ymddiriedolaeth Addysgol y Sefydliad Siartredig Gwarannau a Buddsoddiadau (“CISI”) i Cicely Griffiths, myfyrwraig MSc mewn Cyllid yn yr Ysgol Reolaeth, am gyflawni'r marc uchaf ar gyfartaledd yn ei rhaglen.

 Xicheng Liu and Cicely Griffiths

Llun: Xicheng Liu, Darlithydd mewn Cyllid, a Cicely Griffiths gyda'i thystysgrif

Y Sefydliad Siartredig Gwarannau a Buddsoddiadau yw'r corff proffesiynol blaenllaw ym maes gwariannau, buddsoddiadau, cyfoeth a chynllunio ariannol, ac mae Gwobrau Ymddiriedolaeth Addysgol y Sefydliad yn dathlu'r gwaith o'r safon uchaf ymhlith myfyrwyr cyllid sy'n astudio ar gyfer arholiad y Sefydliad, ochr yn ochr ag astudiaethau academaidd.

Cyflwynir y Wobr hon bob blwyddyn i un myfyriwr ym mhob un o'r 23 o brifysgolion wedi'u hachredu gan y Sefydliad, gyda'r darlithwyr yn cyflwyno'r enwebiadau. Yn sgil cyflawni'r marc uchaf ar gyfartaledd ar draws arholiadau ac aseiniadau hanner tymor, dyfarnwyd £1,000 i Cicely.

Meddai Cicely, ‘Roeddwn wrth fy modd pan glywais am y wobr hon, yn enwedig ar ôl cael fy enwebu gan fy narlithydd. Hyd yma, rwyf wedi mwynhau y cwrs yn fawr iawn ac mae’n ddiddorol iawn. Rwy’n edrych ymlaen at gael gyrfa newydd yn y gwasanaethau ariannol ar ôl gadael prifysgol. Rydym yn cael cynnig astudio am achrediad CISI law yn llaw â’r cwrs ac rwy’n gobeithio y bydd hynny’n fy amlygu i ddarpar gyflogwyr.’