Cydweithrediad Ymchwil yn ennill Gwobr am y Papur Gorau mewn Cynhadledd Ryngwladol ar Ddamcaniaeth ac Ymarfer

Cafodd ymchwil ar y cyd i rith-wirionedd gan yr Ysgol Reolaeth a'r Coleg Peirianneg ei gydnabod yng nghynhadledd damcaniaeth ac ymarfer ryngwladol 2018 Sefydliad Ymchwil Uwch Asia a'r Môr Tawel.

SoM Associate Professor Terry Filer at ICTP 2018Cydnabyddiaeth Llun: ICTP 2018 Awstralia.

Yn ddiweddar, enillodd cydweithwyr o Brifysgol Abertawe, yr Athro Terry Filer (o'r Ysgol Reolaeth) a Dr Marc Holmes (o'r Coleg Peirianneg) un o bedair gwobr Papur Gorau yn y 4edd gynhadledd ryngwladol ar Ddamcaniaeth ac Ymarfer a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2018. Mae eu gwaith yn ymchwilio i ddefnydd o rith-wirionedd er mwyn cynyddu ymrwymiad a chyflogadwyedd myfyrwyr wrth addysgu trethiant, a chafodd ei gyflwyno gan Terry Filer yn y gynhadledd ddeuddydd, gan ennill gwobr am y Papur Gorau ym maes Addysg.

Prif thema'r gynhadledd, a gynhaliwyd yn Adelaide, Awstralia, oedd 'Lighting the Future' ac roedd ganddi bedair ffrwd wahanol -thema: Busnes, Addysg, y Gwyddorau Cymdeithasol a TGCh. Bu nifer o ysgolheigion o fri rhyngwladol yn cyflwyno eu hymchwil ac arfer gorau yn y meysydd hyn.

Am ragor o wybodaeth am y gynhadledd,  ewch i: 4edd Gynhadledd Ryngwladol ar Ddamcaniaeth ac Ymarfer 2018.