Mae economeg yn effeithio ar bob agwedd ar fywyd bob dydd ac mae’r rhan fwyaf o benderfyniadau polisi'r llywodraeth yn cynnwys penderfyniadau cysylltiedig ag economeg sydd angen eu seilio ar ymchwil economaidd. Ym myd busnes, mae Economeg yn helpu i ddarparu dealltwriaeth o gymhelliant a gweithredoedd cwsmeriaid, cyflenwyr, cystadleuwyr, cyflogwyr ac arianwyr. Mae economeg, felly, yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o ddarparu gwybodaeth i reolwyr a chyfarwyddwyr er mwyn gwneud penderfyniadau strategol a gweithredol. Os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth ynghylch y cyrsiau hyn, cysylltwch â sompostgrad@swansea.ac.uk.

Ein Cyrsiau:

Fel arall, mae gennym raglen ymchwil ddoethurol ar gyfer graddedigion sydd â diddordeb mewn ymgymryd â PhD yn yr Ysgol Reolaeth.

Cymorth Button