Mae ein rhaglenni Meistr wedi'u cynllunio'n benodol i wella'ch rhagolygon gyrfa ac ymchwil.  Cewch gyfleoedd i gydweithio a rhwydweithio ag arbenigwyr o ddiwydiant a'r gymuned ymchwil yn ystod eich amser gyda ni.  Mae ein rhaglenni Meistr Cyfrifeg a Chyllid ar gael fel opsiynau trosi neu arbenigol, ac maent yn cynnig achrediad proffesiynol gan Gymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig; ac mae ein rhaglenni MSc mewn Rheolaeth Busnes yn cynnig sawl llwybr arbenigol, gan gynnwys Entrepreneuriaeth, e-Fusnes a Rheolaeth Adnoddau Dynol

Byddwn yn lansio tri chynllun MSc newydd sbon yn 2017/18.  Bydd MSc mewn Marchnata Strategol ar gael i fyfyrwyr sy'n cofrestru ym mis Medi nesaf.  Rydym hefyd yn cyflwyno dwy raglen Economeg ôl-raddedig: MSc Economeg ac MSc Economeg a Chyllid, a fydd ar gael y flwyddyn nesaf - cysylltwch â'n tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth sompostrad@abertawe.ac.uk.

cyllid & cyfrifeg Busnes Economeg Marchnata

Datblygwch sgiliau sy’n angenrheidiol am yrfa yn y byd academaidd, busnes, neu astudiaeth bellach ôl raddedig neu broffesiynol gyda’n MSc wrth Ymchwil.

Gellir cwblhau’r MSc ar draws unrhyw un o’n disgyblaethau a’i gwblhau yn llawn amser neu’n rhan amser.

MSc by Research_WELSH

Cymorth Button