Dewisiadau Gyrfa

Dewisiadau Gyrfa

Sgiliau y byddwch yn ddysgu

Sgiliau y byddwch yn ddysgu

Rhaglenni i roi eich gyrfa ar y llwybr carlam

 3 blynedd4 blynedd gyda blwyddyn mewn diwydiant4 blynedd gyda blwyddyn dramor

BSc Rheoli Busnes

Cwrs hyblyg sy’n mynd i’r afael â phob agwedd ar fusnes.

 N100

 N103

 NN13

BSc Rheoli Busnes (Entrepreneuriaeth)

Cyfle i ddysgu am ddechrau busnes ac entrepreneuriaeth.  

470B

471B

480B

BSc Rheoli Busnes (Rheoli Gweithrediadau a Chyflenwi)

Cyfle i ddysgu sut mae rhwydweithiau cyflenwi busnesau yn gweithio.

 470A

 471A

 480A

BSc Rheoli Busnes (Cyllid) 

Delfrydol ar gyfer gyrfa ym maes cyllid a busnes.

N1N3

  N1N6

 N14J

BSc Rheoli Busnes (e-Fusnes)

Cyfle i astudio sut mae’r byd digidol wedi llywio arferion busnes modern.

N1G5

 N1G6

 N1G8

BSc Rheoli Busnes (Ymgynghori Rheolaethol)

Delfrydol ar gyfer datblygu gyrfa ym maes ymgynghori rheolaethol.

  N2N1

 N2N2

 N2Y1

BSc Rheoli Busnes (Dadansoddeg Fusnes)

Cyfle i weld sut mae byd ‘y data mawr’ yn gweithio.

 N32N

 N33N

 N340

BSc Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol)

Cyfle i ddysgu am elfennau dynol rheoli busnes. 

 N600

 N601

 N604

BSc Rheoli Busnes (Marchnata) 

Cyfle i astudio sut mae cwsmeriaid a busnesau yn rhyngweithio yn y farchnad.

 N1N5  N1N8  N1K5

BSc Rheoli Busnes (Twristiaeth) 

Astudio effeithiau lleol, Cenedlaethol a byd-eang yn un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yn y byd.

N1N2 N1NA  N1NB

Llwythwch brosbectws i lawr yma.