Yr Athro Marc Clement

Yr Athro Marc Clement

Marc Clement 2016

Ganwyd Marc Clement yn Llanelli, Cymru. Graddiodd â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Ffiseg o Brifysgol Abertawe a PhD mewn Ffiseg Laserau o Brifysgol Abertawe, gan gynnal yr ymchwil yn Labordy Rutherford. Yna enillodd Marc Gymrodoriaeth gan y Gymdeithas Frenhinol i astudio yn Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay ym Mharis. Mae wedi dal sawl swydd academaidd uwch, gan gynnwys Is-ganghellor Prifysgol Cymru am chwe blynedd, cyn dychwelyd i fod yn Gadeirydd Gweithredol y Sefydliad Gwyddor Bywyd yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe.

 

Yn 2014 gwahoddwyd Marc i fod yn Is-lywydd Prifysgol Abertawe, yn benodol i ddatblygu prosiectau strategol mawr. Yn fwy diweddar, fis Hydref 2015, penodwyd Marc yn Ddeon Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe. Mae Marc hefyd wedi dal sawl rôl gyhoeddus, fel aelod neu gadeirydd pwyllgorau ar ran Llywodraeth Cymru ac yn cynrychioli Cymru ar Fwrdd y Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth, Technoleg a'r Celfyddydau (NESTA) y Deyrnas Unedig. Mae Marc yn entrepreneur sydd wedi sefydlu sawl busnes, ac ef yw dyfeisiwr enwedig sawl patent ym maes dyfeisiau meddygol.