Croeso

Mae byd busnes heddiw yn dra gwahanol i fyd y ganrif ddiwethaf. Y dyddiau hyn, mae sefydliadau o bob maint yn wynebu heriau a allai gael effaith ddifrifol ar eu busnes bob dydd, ac mewn amgylchedd sy'n gynyddol ddynameg a chyflym. Drwy bartneriaeth â'r Ysgol Reolaeth, gall eich cwmni elwa o'r offer y bydd eu hangen arno i ddatblygu, ymaddasu a ffynnu mewn tirwedd sy'n newid yn gyson.

Drwy gydweithio â ni, byddwch yn ymwneud â meddylwyr mwyaf disglair ac uchelgeisiol y dyfodol, yn ogystal â chydweithio â'n cyfadran bresennol o ymchwilwyr eithriadol. Gallwn eich helpu i hyfforddi a datblygu'ch gweithlu fel bod ganddynt yr holl sgiliau angenrheidiol i ymateb i'r heriau y bydd eich sefydliad yn eu hwynebu. Gallwn ddarparu cyfleusterau i fodloni amrywiaeth o geisiadau , o helpu i addysgu'ch gweithlu, i gynnal eich cynhadledd neu'ch digwyddiad.

GWFX Testimonial
HSBC Testimonial