Astudiwch Gyda Ni

Os ydych chi am fod yr arweinydd busnes byd-eang nesaf, mae ein ystod eang o raddau israddedig ac ôl-raddedig yn berffaith i chi.

Rydym ymysg y 30 Gorau yn y DU am Ragolygon Myfyrwyr (The Complete University Guide 2018) ac ymysg y 15 Uchaf (allan o 98) am fodlonrwydd  cyffredinol myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2018).

Boed yn radd rheolaeth busnes cyffredinol neu un o’n llwybrau arbenigol, mae ein holl gyrsiau wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa. Mae gennym hefyd gysylltiadau gyda chyrff achredu proffesiynol, yn ddibynol ar ddetholiad modiwlau, a all helpu i roi hwb i’ch gyrfa drwy eich darparu ag eithriadau arholiadau proffesiynol.

A ydych chi’n fyfyriwr ar hyn o bryd?
Ewch i'n tudalen Myfyrwyr Presennol am wybodaeth ar raglenni, modiwlau ac amserlenni.

Ein graddau

Cwrdd â'n graddedigion

Gwryw yn gwenu

"Roeddwn i’n Llysgennad Myfyrwyr trwy gydol fy ngradd, oedd yn apelio at gyflogwyr gan y dangosodd fy ngallu i ddysgu, addasu a chynrychioli sefydliad.

Ar ôl imi raddio yn 2016, derbyniais gynigion ar gyfer tair rôl o fewn cwmnïau Cyfrifwyr mawr. Derbyniais i swydd Dadansoddwr Treth yn Ernst a Young, sydd yn awr yn fy hyfforddi i ddysgu Swedeg a Norwyeg fel y gallaf weithio gyda’r prif swyddfeydd hynny.

Rhoddodd Prifysgol Abertawe y llwyfan, adnoddau a chymorth delfrydol i mi, i gyflawni fy nodau.”

- Leonard Savio, Rheoli Busnes (Cyllid)