Astudiwch Gyda Ni

Os ydych eisiau gyrfa lwyddiannus yn oes marchnata digidol, pa un ai ar yr ochr ymgynghoriaeth, trydydd sector neu ochr y cleient, mae ein hystod amrywiol o raddau israddedig ac ôl-raddedig ar eich cyfer chi.

Ymysg yr 20 pwnc Gorau yn y DU (The Complete University Guide 2018), mae ein cyrsiau marchnata wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

A ydych chi’n fyfyrwyr ar hyn o bryd?
Ewch i'n tudalen Myfyrwyr Presennol am wybodaeth ar raglenni, modiwlau ac amserlenni.

Ein graddau