Astudiwch Gyda Ni

A ydych chi eisiau gallu rhoi cyngor ar benderfyniadau o fusnesau preifat yr holl ffordd drwodd i’r llywodraeth, gan gael effaith gwirioneddol ar bolisi economaidd? Yna mae ein hystod amrywiol o raddau israddedig ac ôl-raddedig ar eich cyfer chi.

Ymysg y 10 Uchaf yn y DU am Ragolygon Myfyrwyr (The Guardian University Guide 2018) a’r 5 Uchaf yn y DU am Gyflogau Graddedigion (The Complete University Guide 2017).

Mae ein holl gyrsiau wedi’u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel y gallwch deilwra eich modiwlau, ac yn y pendraw eich gradd hefyd, i gyd-fynd â’ch dyheadau gyrfa.

A ydych chi’n fyfyriwr ar hyn o bryd?
Ewch i'n tudalen Myfyrwyr Presennol am wybodaeth ar raglenni, modiwlau ac amserlenni.

Cwrdd â'n graddedigion

Graddedig

"Mae fy mhedair blynedd yn astudio Economeg ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn bleser pur ac mae’r ystod o weithgareddau allgwricwlaidd ar gael i fyfyrwyr yn enfawr.

Yn ystod fy ail flwyddyn cefais fy nghofrestru ar y modiwl cyflogadwyedd a anelodd at helpu myfyrwyr i ennill lleoliad. Roedd fy lleoliad gyda Lidl y tu hwnt i’m disgwyliadau; fe wnaeth gweithio mewn amgylchedd cyflym a heriol gyfylymu fy natblygiad. Byddaf yn dychwelyd i Lidl fel  hyfforddai rhyngwladol gyda chyflog dechreuol o £40,000. Helpodd astudio Economeg yn Abertawe fi i gyrraedd y nod hwn.”

- Beth Stent, Economeg