Arweinydd y Thema ar gyfer Microbau ac Imiwnedd yw'r Athro Yuqin Wang

Ymchwilwyr yn y Thema Microbau ac Imiwnedd yw:

EnwTeitlMaes Ymchwil
Dr James Cronin Uwch Ddarlithydd Arwyddion TLR
Dr Angharad Davies Uwch Ddarlithydd Clinigol  Microbiolegydd Ymgynghorol Anrhydeddus
Yr Athro Gwyneth Davies Athro Meddyg Ymgynghorol Anrhydeddus mewn Meddygaeth Resbiradol
Dr Ricardo Del Sol Abascal Athro Cyswllt Microbioleg 
Yr Athro Paul Dyson Athro Geneteg Ficrobaidd
Dr Paul Facey Darlithydd Microbioleg 
Dr Nigel Francis Athro Cyswllt Imiwnedd Cynhenid
Dr Llinos Harris Darlithydd Pathogenesis Microbaidd a Gwrthiant Gwrthfiotig
Dr Matthew Hitchings Uwch Swyddog Ymchwil Genomeg Microbaidd
Yr Athro Julian Hopkin Athro Meddygaeth Arbrofol
Yr Athro Thomas Humphrey Athro Bacterioleg a Diogelwch Bwyd
Dr Rowena Jenkins Darlithydd Microbioleg 
Dr Nick Jones Tiwtor Imiwnometabolaeth
Dr Ruth Jones Swyddog Ymchwil Alergedd ac Imiwnoleg
Yr Athro Venkateswarlu Kanamarlapudi Athro Bioleg Cell Moleciwlaidd
Yr Athro Diane Kelly Athro Mycoleg Moleciwlaidd a Biotechnoleg 
Yr Athro Steve Kelly Athro Geneteg Ficrobaidd a Bioleg Moleciwlaidd
Yr Athro David Lamb Athro Cemeg Fiolegol
Dr Jonathan Mullins Athro Cyswllt Modelu Moleciwlaidd
Yr Athro Martin Sheldon Athro Imiwnedd-Bioleg Atgenhedlol
Yr Athro Catherine Thornton Athro Imiwnoleg
Dr Geerjte Van Keulen Athro Cyswllt Biocemeg
Dr Miranda Walker (neé Whitten) Uwch Ddarlithydd Clefyd Heintus a Pharasitoleg
Dr William Walker Darlithydd Bioleg Moleciwlaidd
Dr Andrew Warrilow Swyddog Ymchwil Biocemeg Protein a Bioamrywiaeth Cytochrome P450
Dr Thomas Wilkinson Athro Cyswllt Microbioleg a Chlefyd Heintus

Cyrsiau Perthnasol