Coronafeirws: y diweddaraf
Ymchwilwyr

Mae dyfeisiau yn un o’r pedair thema ymchwil strategol yn yr Ysgol Feddygaeth. Gan adeiladu ar ddatblygiadau ym maes peirianneg fiofeddygol yn Abertawe, mae’r thema’n cynnwys mewnblannu, dyfeisiau cyfrifiadol a biolegol, yn ogystal â datblygiadau methodolegol ym maes sbectrometreg màs.

Mae’r thema ymchwil hon, sydd â chysylltiad agos â chynlluniau Menter ac Arloesi'r Ysgol Feddygaeth, yn cysylltu arbenigedd yr Ysgol ym maes ymchwil biofeddygol â diwydiant â'r nod o wella iechyd dynol a datblygu economïau gwybodaeth yn fyd-eang. 

Mae’r ymchwil presennol yn seiliedig ar astudiaethau labordy, MRI a threialon clinigol â chymwysiadau mewn astudiaethau celloedd bonyn, meddygaeth aildyfu, canser, cardioleg, gwaedataliad a chanfod tolchenni gwaed.

 

Is-Themâu Ymchwil

Ceir nifer o is-themâu yn Thema Ymchwil Dyfeisiau’r Ysgol Feddygaeth, yn ogystal â chanolfannau ymchwil gan gynnwys y Ganolfan NanoIechyd, ein Grŵp Sefydliad Prydeinig y Galon a Meddygaeth Ailadeiladol ac Atgynhyrchiol.

Cyrsiau Perthnasol