Ymchwiliwr

Mae hanes hir a nodedig o astudio Geneteg yn Abertawe. Yn y 60au a'r 70au cynnar, cyrhaeddodd yr Athro sefydlu, John Beardmore, a David Skibinksi ar ôl gweithio gyda John Thoday FRS a olynodd Fisher yng Nghaergrawnt. Gwnaed cyfraniadau arloesol ym meysydd gwenwyneg enetig a mecanweithiau atgyweirio DNA, ym meysydd geneteg poblogaeth ac esblygol, ac ym maes geneteg microbau ac organynnau celloedd. Ers hynny, mae Biofarcwyr a Genynnau wedi datblygu i fod yn un o bedair prif thema ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth ar ôl i'r Ysgol uno â'r adrannau geneteg a biocemeg yn 2004. Mae'r ymchwil a wneir ar hyn o bryd yn defnyddio amrywiaeth eang o dechnegau, gan gynnwys gwaith yn y labordy, sbectrometreg màs ac astudiaethau epidemiolegol a phroblemau cymhwysol wrth adnabod a defnyddio biofarcwyr. Ein prif feysydd cymhwyso yw anhwylderau niwrolegol (epilepsi, clefyd brawychu), diabetes, alergeddau a chanser) (â phwyslais cryf ar nanowenwyneg).

Arbenigwyr Ymchwil

Group of researchers

Cyrsiau Perthnasol