Ymchilwyr

Mae’r Ysgol Feddygaeth  ar frig y rhestr o ysgolion meddygol gorau’r DU o safbwynt amgylchedd ymchwil, ac mae’n ail o safbwynt ansawdd cyffredinol yr ymchwil. Rydym yn gwneud ymchwil o’r radd flaenaf sy’n cael effaith go iawn ar iechyd a lles.

Mae’r Ysgol yn canolbwyntio ei hymchwil amlddisgyblaethol o amgylch themâu ymchwil sy’n denu cyllid ymchwil a myfyrwyr PhD o safon. Dyma’r meysydd ymchwil a berfformiodd yn dda yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014). Yn 2015, agorom ein Hadeilad Gwyddor Data, gan ychwanegu at ein hamgylcheddau ymchwil blaenllaw, y Sefydliad Gwyddor Data a’r Ganolfan NanoIechyd.

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe wedi nodi angen strategol i ddatblygu rhagoriaeth ymchwil ynghyd â màs critigol. Fel cam cyntaf tuag at hyn, yn 2013 datblygwyd 4 thema ymchwil i gwmpasu ei gweithgaredd ymchwil. Penodwyd uwch academydd i arwain y themâu amrywiol a chawsant eu cynllunio i feithrin gweithgarwch ymchwil integredig gan ddatblygu doniau ifanc ar yr un pryd.