Coronafeirws: y diweddaraf
Mae ein myfyrwyr presennol yn ar-lein nawr i sgwrsio atoch

Mae myfyrwyr o’n holl gyrsiau israddedig, a’n cwrs Meddygaeth i Raddedigion, wrth law i siarad â chi am bob agwedd ar fywyd yn Abertawe a gallwch anfon neges atynt ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Mae myfyrwyr o’n holl gyrsiau israddedig, a’n cwrs Meddygaeth i Raddedigion, wrth law i siarad â chi am bob agwedd ar fywyd yn Abertawe a gallwch anfon neges atynt ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Ewch i’r dudalen Sgwrs â Llysgennad i siarad ag un o fyfyrwyr yr Ysgol Feddygaeth.

Rhannu'r stori