Coronafeirws: y diweddaraf
Myfyriwr ar y cyfrifiadur

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn gyfnod ansicr i ymgeiswyr.

Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gydag UCAS er mwyn diffinio'r broses dderbyn gan fod y mathau traddodiadol o arholi ac asesu wedi'u canslo ar gyfer 2020.

Os nad ydych eisoes wedi derbyn eich cynnig i astudio, sylwer bod UCAS wedi cyhoeddi estyniad i'r dyddiad cau ar gyfer penderfyniadau hyd at 19 Mai 2020. Y peth pwysicaf yw bod y cwrs a'r brifysgol yn addas i chi.

Er mwyn rhoi rhagor o amser i chi wneud penderfyniad o ran eich cynigion mae UCAS wedi ymestyn nifer o ddyddiadau cau:

 

20 Mai 2020 – Os cyflwynwyd eich cais erbyn 15 Ionawr

13 Gorffennaf 2020 – Os cyflwynwyd eich cais erbyn 30 Mehefin

20 Hydref 2020 – Y dyddiad cau terfynol i brifysgolion wneud penderfyniad o ran ceisiadau ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau yn 2020

 

Os yw’r newidiadau i’r dyddiadau cau yn effeithio arnoch chi bydd UCAS yn cysylltu â chi’n uniongyrchol yn cynnwys gwybodaeth. 

Gallwch chi hefyd ddysgu mwy am y newidiadau hyn ar wefan UCAS.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon ar unrhyw adeg, e-bostiwch ni yn study@abertawe.ac.uk

Rhannu'r stori