Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Croeso

Croeso i rifyn cyntaf ‘Pwls’, cylchlythyr y myfyrwyr a grëwyd yn unig ar eich cyfer chi, deiliaid ein cynnig, i'ch hysbysu a wedi'i gefnogi yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd.

Dyma neges fer i'w chroesawu gan yr Athro Keith Lloyd, Pennaeth yr Ysgol Feddygaeth. 

Hope Henry - Fy nhaith

1 Gorffennaf 2020

Hope Henry - fy nhaith

Coginio gyda Costas

Cyngor astudiaeth drwy COVID-19

Ewch ar daith o amgylch ein cyfleusterau

Bywyd Myfyriwr