Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ymunwch â ni yng Nghynhadledd Cyswllt GIG MediWales 2019

Gall herio metaboledd helpu i frwydro afiechydon 

Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n cyhoeddi naw Cymrawd newydd o Brifysgol Abertawe

Prifysgol Abertawe i gymryd rhan mewn astudiaeth i wella triniaeth trawiadau ar y galon

Prosiect newydd i geisio cynnig triniaeth wrth i achosion o ganser yr ofari barhau i gynyddu

Bionema Ltd a Phrifysgol Abertawe i gynnal yr Uwchgynhadledd gyntaf ar Fioblaladdwyr yn 2019

Astudiaeth newydd yn datgelu cynnydd mawr mewn twyllo mewn traethodau ledled y byd, gyda miliynau o fyfyrwyr yn euog

Mae pobl a chanddynt sgitsoffrenia ac anhwylder deubegynol deirgwaith yn fwy tebygol o farw cyn pryd, yn ôl astudiaeth newydd

Astudiaeth newydd yn datgelu sut y gall cofnodion iechyd electronig wella dilyniant mewn perthynas â threialon clinigol

Mae astudiaeth wedi cael bod dioddefwyr ifanc seiberfwlio ddwywaith mor debygol o geisio lladd eu hunain a hunan-niweidio

Risg gynyddol o farwolaeth annaturiol i bobl ag epilepsi, yn ôl astudiaeth newydd

Cymdeithas Sbectrometreg Màs Prydain yn anrhydeddu academydd o Abertawe

Torri tir newydd gan ymchwilwyr sy'n mynd i'r afael â her ymwrthedd gwrthffyngol

Prosiect newydd i geisio cynnig triniaeth wrthi achosion o ganser yr ofari barhau i gynyddu

Fideo rap myfyrwyr meddygol yn mynd yn rhyngwladol

Y Brifysgol yn ennill cyllid i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr deallus rwydd artiffisial

Cyllid pwysig i'r Brifysgol er mwyn meithrin sgiliau ar gyfer y dyfodol

Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu gwobri arbenigwr duro Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang

Prifysgol Abertawe i gymryd rhan mewn astudiaethi wella triniaeth trawiadau ar y galon

Bionema Ltd a Phrifysgol Abertawe i gynnal yr uwch gynhadledd gyntaf ar fioblaladdwyr yn 2019

Astudiaeth newydd yn datgelu cynnydd mawr mewn twyll o mewn traethodau ledled y byd gyda miliynau o fyfyrwyr y neuog