HOFFI'R HYN RYDYM YN EI WNEUD, AC YN DYMUNO BOD YN RHAN OHONO?

Dewch yn aelod o rwydwaith o fusnesau gwyddor bywyd o'r un meddylfryd trwy rentu swyddfa bwrpasol neu heb rentu un. Cewch fynediad at gyfleusterau a chymorth trwy un o'n pecynnau aelodaeth risg isel, rhad ardderchog. Mae pecynnau aelodaeth gwahanol i weddu eich gofynion.

WHAT IS AFFILIATE MEMBERSHIP?

Business people in corridor

Affiliate membership is an association with the Medical School through the Institute of Lifescience. 

Affiliate membership gives members access to:

 • Facilities to develop your business idea
 • ILS address for mailing purposes
 • Meeting and conference rooms, including specialist facilities and equipment, with some limited free use
 • Seminars and workshops organised by the Medical School
 • Networking events, providing the opportunity to collaborate with other Affiliates and Client Organisations
 • Access to Business Support staff

Affiliate Membership is Aimed at:

 1. Start-up businesses and individuals at the very early stages of developing their business.
 2. Large organisations wanting to develop a base in an innovative environment to explore business opportunities
 3. University staff or students who want to spin out a business idea from the research they have been undertaking
 4. Previous Affiliates or Client Organisations who have ‘graduated’ but still wish to maintain links with the ILS community
 5. International enterprises wanting a soft landing facility to use as a base to explore opportunities in the region

BETH YW AELODAETH GYSWLLT?

Man on ipad in ILS2

Y Cynllun Tenantiaid yw'r Rhaglen Deor Busnesau ar gyfer busnesau Iechyd a Gwyddor Bywyd cyfnod cynnar y mae ganddynt ddyheadau i dyfu trwy ddatblygu eu harloesed wrth ochr ein hymchwilwyr blaengar a mynediad at ein cyfleusterau o'r radd flaenaf.  Mae'r Cynllun Tenantiaid yn rhoi mynediad i gymorth, cefnogaeth a swyddfa mewn un o'n hadeiladau i fusnesau cyfnod cynnar.

Mae ein hadeiladau ILS1 ac ILS2 wedi'u hadeiladau'n arbennig i ddarparu amgylchedd i ddatblygu cynnyrch, prosesau a gwasanaethau er lles iechyd dynol. Bwriad amgylchedd yr ILS yw cynorthwyo sefydliadau arloesol i dyfu'n gyflym. Disgwylir y bydd sefydliadau'n aros yn ILS am 2 i 5 mlynedd, yn ystod y cyfnod hwnnw byddant wedi ehangu ac yn barod i symud i swyddfeydd mwy neu i ddatblygu eu swyddfeydd eu hunain.

Mae Aelodaeth Tenantiaid yn rhoi’r pethau canlynol i’r aelodau:

 • Swyddfa yn yr ILS gyda mynediad at gyfleusterau i ddatblygu eich syniad busnes
 • Mynediad i labordai
 • Ystafelloedd cyfarfod a chynadledda, gan gynnwys cyfleusterau a chyfarpar arbenigol, a rhywfaint o ddefnydd cyfyngedig am ddim
 • Seminarau a gweithdai a drefnir gan yr Ysgol Feddygaeth
 • Digwyddiadau rhwydweithio, gan roi'r cyfle i gydweithio â Chysylltiadau a Sefydliadau Cleient eraill
 • Mynediad at staff Cymorth Busnes

Mae Aelodaeth Tenantiaid ar gyfer:

 • Busnesau newydd ac unigolion ar gyfnod cynnar iawn y gwaith o ddatblygu eu busnesau.
 • Sefydliadau mawr sy'n dymuno datblygu safle mewn amgylchedd arloesol i archwilio cyfleoedd busnes
 • Staff neu fyfyrwyr y Brifysgol sy'n dymuno dechrau syniad busnes o'r ymchwil a gynhaliwyd ganddynt
 • Buddsoddwyr mewnol (byd-eang, BBaCh, micro-gwmnïau)
 • Sefydliadau ymchwil y Llywodraeth