Sylfeini delfrydol i fynd ymlaen i astudio Meddygaeth

Pa un a ydych yn chwilio am y radd ddelfrydol fel eich 5ed dewis ar UCAS, yn dymuno datblygu eich diddordeb mewn gwyddoniaeth, neu heb lwyddo i gael lle ar radd israddedig mewn Meddygaeth, mae ein Llwybrau i Feddygaeth yn sicrhau bod gennych gynllun wrth-gefn i fynd ymlaen i astudio Meddygaeth.

Mae gennym ystod o raddau israddedig a fydd yn rhoi sylfaen i chi fynd ymlaen i astudio Meddygaeth i Raddedigion. Mae’r rhaglenni hyn yn canolbwyntio ar y wyddoniaeth sy’n sail i feddygaeth. Mae ein graddau Llwybr yn rhoi cyfle i ymgeiswyr sy’n mwynhau gwyddoniaeth ddatblygu eu diddordeb wrth gadw eu hopsiynau ar gyfer gyfra ym maes Meddygaeth ar agor.

Ein rhaglenni Llwybrau i Feddygaeth:

Sut mae ein Rhaglen Llwybrau i Feddygaeth yn gweithio

Rydym yn falch o allu gwarantu i raddedigion ar ein detholiad o raddau israddedig y byddant yn cael cyfweliad ar gyfer ein rhaglen Meddygaeth i Raddedigion, ar yr amod eu bod yn bodloni’r gofynion mynediad.

Bydd myfyrwyr sy’n dewis rhaglen llwybr i feddygaeth yn elwa o fodiwlau pwrpasol, lleoliadau gwaith yn ymwneud â gofal iechyd a chymorth arbenigol i baratoi ceisiadau ar gyfer y rhaglen meddygaeth i raddedigion. Ynghyd â hyn, byddant yn derbyn gwarant o gyfweliad ar gyfer ein cwrs meddygaeth i raddedigion, ar yr amod eu bod yn bodloni’r gofynion mynediad.

5ed dewis delfrydol

Mae UCAS yn mynnu bod ymgeiswyr sy’n gwneud cais am gwrs Meddygaeth israddedig yn dewis 5ed dewis nad yw’n ymwneud â Meddygaeth ar eich cais UCAS. Mae ein Llwybrau i Feddygaeth wedi eu dylunio’n arbennig i weithredu fel y 5ed dewis, gyda gradd a fydd yn eich helpu i gyflawni eich uchelgais o astudio Meddygaeth.

Mae ein llwybrau pwrpasol sydd â ffocws ar Feddygaeth, gyda gwarant o gyfweliad, yn sicrhau bod gan ymgeiswyr am gwrs Meddygaeth israddedig y 5ed dewis delfrydol ar gyfer eu cais UCAS. Mae’r rhaglenni hyn yn gynllun wrth-gefn gyda gwarant o gyfweliad i astudio Meddygaeth.

Beth yw llwybr i feddygaeth?