Coronafeirws: y diweddaraf

Cyfweliad gwarantedig ar gyfer Meddygaeth

Mae pob un o'n chwe gradd llwybr yn cynnig cyfweliad gwarantedig ar gyfer Meddygaeth i Raddedigion. Os na chawsoch chi le ar gwrs Meddygaeth a'ch bod yn gwneud cais prifysgol drwy'r system Glirio, mae ein llwybrau gradd yn ddewis delfrydol i chi.

Canllaw i Glirio Meddygaeth

Mae'r myfyriwr 3ydd blwyddyn ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion, Alex Ruddy, yn rhannu ei brofiadau o Glirio, astudio Biocemeg Feddygol a sut lwyddodd i gael lle ar y cwrs Meddygaeth i Raddedigion.

Cewch ragor o wybodaeth am yr hyn y gallai pob llwybr ei gynnig isod:

Sut mae'r Rhaglen yn ei gweithio

Mae myfyrwyr sy'n dewis llwybr i feddygaeth yn elwa ar fodiwlau pwrpasol a lleoliadau gwaith sy'n ymwneud â gofal iechyd. Cânt eu paratoi'n arbenigol ar gyfer gwneud cais i'n cwrs Meddygaeth i Raddedigion ochr yn ochr â chyfweliad gwarantedig ar gyfer ein cwrs Meddygaeth i Raddedigion.

Rydym yn gwarantu cyfweliad i raddedigion sydd ar ein Llwybrau israddedig penodol ar gyfer ein rhaglen Meddygaeth i Raddedigion, cyhyd a'u bod yn cyrraedd y gofynion mynediad pan yn gwneud cais, ac yn cwblhau'r llwybr israddedig yn llwyddiannus.

Mae cwblhau'r Llwybr israddedig yn llwyddiannus yn golygu: 

  1. Marc cyfartalog cyffredinol o 60% yn y Flwyddyn Gyntaf i fod yn gymwys am y modiwlau Llwybr yn yr Ail Flwyddyn. "Doctors, Patients and the Goals of Medicine (PM254)"

  2. 60% yn y Modiwlau Llwybr – "Doctors, Patients and the Goals of Medicine (PM254)"

  3. Mae'n ofynnol wrth wneud cais fod gan fyfyrwyr sgôr GAMSAT dilys (neu MCAT os ydynt yn Fyfyrwyr rhyngwladol) neu eu bod yn disgwyl sgôr dilys

Bydd myfyrwyr sy'n cyrraedd y meini prawf mynediad yn gymwys am Gyfweliad Gwarantedig yn eu blwyddyn olaf, ond dim ond unwaith y caiff fyfyrwyr ddefnyddio'r Cyfweliad Gwarantedig, yn eu blwyddyn olaf o astudio.

Os rydych chi’n gwybod beth rydych chi’n dymuno ei astudio – gallwch chi ymgeisi