Coronafeirws: y diweddaraf

Croeso gan Bennaeth ein Hysgol

Croeso gan yr Athro Keith Lloyd, Pennaeth Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Cyn i chi gael mwy o wybodaeth am ein cyrsiau Ôl-Raddedig Clinigol, beth am gofrestru i'n Diwrnod Agored Rhithwir?

Beth allwch chi ei astudio gyda ni?

Ni waeth a fyddwch yn penderfynu dilyn gradd ôl-raddedig a addysgir i ddilyn eich diddordebau, gwella'ch gyrfa neu gymryd cyfeiriad newydd, mae'n cyrsiau ni'n cyd-fynd â bywydau prysur gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Mae ein fframwaith modiwlaidd yn eich galluogi i astudio'n amser llawn neu'n rhan-amser, ar-lein, ar y campws neu mewn modd cyfunedig. 

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol â diddordeb arbenigol mewn diabetes neu os hoffech chi ddatblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau yn y maes hwn, bydd ein rhaglen MSc Ymarfer Diabetes bwrpasol yn cryfhau'ch ddealltwriaeth a'ch sgiliau clinigol. 

 • Opsiynau MSc, PGDip a PGCert
 • Dechrau ym mis Hydref neu Ionawr
 • Dysgu o bell rhan-amser gydag elfen breswyl
 • Cynllunio ar gyfer gofal sylfaenol ac eilaidd
 • Bwrsariaeth sydd ar gael drwy Lywodraeth Cymru

Os ydych chi’n feddyg neu’n nyrs neu'n weithiwr iechyd proffesiynol arall ar unrhyw gam o’ch gyrfa ac mae gennych rôl arwain neu reoli, neu os ydych chi’n anelu at rôl o’r fath, bydd ein MSc Arweinyddiaeth ar gyfer y Proffesiynau Iechyd yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau y mae eu hangen arnoch i ffynnu yn eich gyrfa. 

 • Opsiynau MSc, PGDip a PGCert
 • Dechrau ym mis Hydref neu Ionawr
 • Dysgu cyfunol rhan-amser
 • Bwrsariaethau sydd ar gael drwy Deoniaeth Cymru ar gyfer meddygon yn Abertawe
 • Bwrsariaethau sydd ar gael drwy addysg iechyd Dwyrain Canolbarth Lloegr ar gyfer meddygon yng Ngaerlyr

A ydych chi'n weithiwr gofal iechyd proffesiynol prysur neu'n academydd â diddordeb mewn addysgu gweithwyr meddygol neu ofal iechyd proffesiynol eraill? Gallai ein gradd MSc Addysg Feddygol roi'r sgiliau i chi y mae eu hangen arnoch i wella'ch rhagolygon gyrfa. 

 • Opsiynau MSc, PGDip a PGCert
 • Dechrau ym mis Medi neu Ionawr
 • Dysgu o bell rhan-amser
 • Wedi'i achredu gan Academy of Medical Educators
 • Dau brosiect ymchwil yn lle traethawd hir

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Gydymaith Meddygol a gweithio ochr yn ochr â meddygon mewn ysbytai a meddygfeydd, gan ddiagnosio a rheoli triniaeth cleifion, mae ein MSc Astudiaethau Cydymaith Meddygol yn ddelfrydol i chi.

 • MSc llawn amser dros 2 flynedd
 • Dechrau ym mis Medi
 • 40 o leoedd wedi eu hariannu'n llawn ar gyfer 2020
 • Lleoliadau clinigol gyda lefel uchel o gyswllt cleifion
 • Datblygu gwybodaeth a sgiliau clinigol i basio'r Dystysgrif Arholiad Cenedlaethol

Os ydych am gael gyrfa fel ffisegydd meddygol sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at driniaeth a gofal claf, mae ein MSc Gwyddor Glinigol (Ffiseg Feddygol) yn ddelfrydol i chi. Mae hon yn rôl arbenigol yn y diwydiant iechyd sy'n cynnwys cyfleoedd ar gyfer gwaith labordy, ymchwil sylfaenol a chynhwysol, yn ogystal â rheoli ac addysgu. 

 • MSc rhan-amser dros 3 blynedd
 • Dechrau ym mis Hydref
 • Gydran academaidd o'r Rhaglen Hyfforddiant Gwyddonydd (STP) ar gyfer ffisegwyr meddygol
 • Wedi'i achredu gan yr Ysgol Genedlaethol Gwyddoniaeth Gofal Iechyd (NSHCS)
 • Mae'n rhaid eich bod yn cael eich noddi gan y GIG neu ddarparwr gofal iechyd cyfatebol

Dolenni Cyflym

Ewch ar Daith Rithwir ac archwiliwch drosoch eich hun

Edrychwch ar daith o 360o o'n campws a llety...