Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Llongyfarchiadau gan Pennaeth yr Ysgol, Yr Athro Keith Lloyd

Rydym yn gobeithio'n fawr eich bod wedi mwynhau eich amser gyda ni ac yn dymuno pob llwyddiant i chi yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Cofiwch gadw mewn cysylltiad-Mae croeso cynnes bob amser yn aros amdanoch yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Llongyfarchiadau i'r Dosbarth Israddedig 2020

Gweld negeseuon o longyfarchiadau gan staff a mwynhau edrych yn ôl ar eich amser gyda ni.

 

Llongyfarchiadau i'r Dosbarth Ôl - raddedig 2020

Gweld negeseuon o longyfarchiadau gan staff a mwynhau edrych yn ôl ar eich amser gyda ni.

Llongyfarchiadau i'r Dosbarth Meddygaeth i Raddedigion 2020

Gweld negeseuon o longyfarchiadau gan staff a mwynhau edrych yn ôl ar eich amser gyda ni.

Cadwch mewn cysylltiad

Rydym yn falch o’n rhwydwaith byd-eang o gyn-fyfyrwyr. Chi sy’n cynrychioli popeth sydd wedi gwneud y 100 mlynedd diwethaf yn bosib ac rydym yn gobeithio eich bod hefyd yn falch o alw Prifysgol Abertawe, eich Prifysgol chi.

Mae gennym grŵp Alumni ffyniannus ar Facebook ac, ar gyfer blwyddyn ein Canmlwyddiant, rydym wedi lansio Swansea Uni Connect.  Mae'r ddau blatfform yn ffordd wych o gysylltu a rhannu atgofion, rhoi yn ôl drwy weithredu fel mentoriaid, cael gwybod am swyddi perthnasol a throsoli eich rhwydwaith proffesiynol i gael eich cyflwyno i bobl y dylech eu hadnabod.

Aros gyda ni

Dilynwch eich diddordebau, rhowch hwb i'ch gyrfa, neu dewiswch gyfeiriad newydd gyda'n cyrsiau ôl-raddedig