Coronafeirws: y diweddaraf

Llongyfarchiadau i'r Dosbarth 2020

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich astudiaethau gyda ni! Rydych wedi gweithio mor galed i gyflawni hyn ac rydym mor falch ohonoch.

Gan nad ydym yn gallu dathlu gyda'n gilydd yn bersonol, hoffai Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe eich gwahodd chi, eich teulu a'ch ffrindiau i ddathliad graddio rhithwir trwy Zoom:

 

Myfyrwyr israddedig: Dydd Mercher 22ain Gorffennaf o 12:00 – 13:30

Myfyrwyr ôl-raddedig: Dydd Mercher 22 Gorffennaf o 14:00 – 15:00

Bydd angen i chi gofrestru ymlaen llaw er mwyn i ni allu anfon dolen i chi i ymuno â'ch dathliad.

 

Ar y diwrnod, sicrhewch eich bod yn cael het (unrhyw het!) felly fe allwn ni wneud y gwawd traddodiadol ar ddiwedd y dathliad a diod i dost eich llwyddiant.

  

Llongyfarchiadau gan Pennaeth yr Ysgol, Yr Athro Keith Lloyd

Rydym yn gobeithio'n fawr eich bod wedi mwynhau eich amser gyda ni ac yn dymuno pob llwyddiant i chi yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Cofiwch gadw mewn cysylltiad-Mae croeso cynnes bob amser yn aros amdanoch yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

Cadwch mewn cysylltiad

Rydym yn falch o’n rhwydwaith byd-eang o gyn-fyfyrwyr. Chi sy’n cynrychioli popeth sydd wedi gwneud y 100 mlynedd diwethaf yn bosib ac rydym yn gobeithio eich bod hefyd yn falch o alw Prifysgol Abertawe, eich Prifysgol chi.

Mae gennym grŵp Alumni ffyniannus ar Facebook ac, ar gyfer blwyddyn ein Canmlwyddiant, rydym wedi lansio Swansea Uni Connect.  Mae'r ddau blatfform yn ffordd wych o gysylltu a rhannu atgofion, rhoi yn ôl drwy weithredu fel mentoriaid, cael gwybod am swyddi perthnasol a throsoli eich rhwydwaith proffesiynol i gael eich cyflwyno i bobl y dylech eu hadnabod.

Aros gyda ni

Dilynwch eich diddordebau, rhowch hwb i'ch gyrfa, neu dewiswch gyfeiriad newydd gyda'n cyrsiau ôl-raddedig