RHAGLENNI TROSEDDEG OL-RADDEDIG

MA Seiberdroseddu a Therfysgaeth 

Gwnewch gais nawr i astudio ein cwrs gradd feistr newydd sy'n edrych ar faterion yn ymwneud â'r byd seiber o safbwynt rhyngddisgyblaethol ac aml-ddimensiwn.

MA Gymhwysol mewn Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg

Mae’r MA yn canolbwyntio’n bennaf ar ddefnyddio gwybodaeth am weithredu’r system gyfiawnder troseddol sy’n adlewyrchu polisi/ymarfer aelodau staff y tîm.

RHAGLENNI YMCHWIL TROSEDDEG 

PhD/Mphil mewn Troseddeg

Rhydd Radd ymchwil mewn Troseddeg gyfle i chi ymchwilio i brosiect ymchwil sy’n seiliedig ar eich  brwdfrydedd a’ch diddordebau eich hun. Bydd yn arwain at gymhwyster a all agor y drws i yrfa academaidd neu wella eich cyfleoedd cyflogaeth y tu allan i faes academaidd.