am ein ysgoloriaethau adrannol

Mae Adran Mathemateg Prifysgol Abertawe yn bwriadu cynnig gwobrau / ysgoloriaethau Mathemateg sy'n werth hyd at gyfanswm o £ 3000 i fyfyrwyr sy'n dechrau eu hastudiaethau prifysgol ym mis Medi 2019. Bydd y gwobrau'n cael eu dyfarnu ar sail arholiad cystadleuol o ddwy awr a hanner o fis Mawrth i Wanwyn 2019. Dylai myfyrwyr allu sefyll yr arholiad yn eu hysgol neu goleg. Os hoffech chi gymryd yr arholiad, gwnewch Abertawe un o'ch dewisiadau ar eich ffurflen UCAS a byddwn yn cysylltu â chi am yr arholiad pan fyddwn wedi derbyn y ffurflen.

Mae'n bosib y gallwn drefnu ichi sefyll yr arholiad yn eich ysgol neu'ch coleg. Anfonwch enw eich Pennaeth Mathemateg a chyfeiriad yr ysgol.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd yr arholiad ysgoloriaeth ddychwelyd ffurflen gais 2019 wedi'i chwblhau i'r cyfeiriad:

Adran Mathemateg,
Mae'r Ffowndri Gyfrifiadurol,
Campws Bae Prifysgol Abertawe,
Ffordd Fabian,
Abertawe SA1 8EN

neu e-bostiwch: mathemateg@swansea.ac.uk

Gallwch hefyd gysylltu â'r adran Mathemateg ar gyfer papurau arholiad blaenorol (2016 a 2017).

Nodyn: Bydd y Brifysgolhefydyncynnignifer o Fwrsariaethau Rhagoriaethgwerth £ 3,000dros yddwyflyneddgyntafo'rcwrsgradd ar sailcanlyniadau Safon Uwch a TGAU. Manylionpellachgweler Ysgoloriaethau Academaidd.