Astudio Mathemateg

Mae ein Hadran Mathemateg wedi'i lleoli yn y Ffowndri Cyfrifiadurol yng Ngampws y Bae. Agorodd y Ffowndri yn 2018 ac mae'n gartref i'r Ystafell Ddarllen Mathemateg lle mae ein myfyrwyr yn mwynhau gofod astudio cymdeithasol a chyfarfodydd anffurfiol. Mae ein hadran Mathemateg yn safle 4ydd yn y DU ar gyfer rhagolygon gyrfa (The Complete University Guide, 2018) ac mae yn yr 20 uchaf yn y DU (The Guardian University Guide, 2019).

Mae llawer o'n cyrsiau ar gael gyda dewisiadau blwyddyn mewn diwydiant neu flwyddyn dramor - gan roi'r ymyl ychwanegol i chi mewn marchnad swyddi cystadleuol. Rydym yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i leoliad addas a chael cysylltiadau â phrifysgolion ledled y byd.

Graduate Elizabeth Carlson profile shot Proffiliau Graddedigion Mathemateg